IMG_8513-1_2

Veiksmīgu pārdošanu trenings – kas tas ir? Veiksmīgu pārdošanu trenings – tā ir sevis iepazīšana un sprādzienveidīgs veiksmes pieaugums.
Treneris, darbaudzinātājs vai skolotājs? Psihologs pirmām kārtām māca izprast sevi un savas potenciālās iespējas. Māca, kā izmantot tās praksē, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi.
Veiksmīgu pārdošanu trenings atgādina koučingu, tas atver ceļu, parāda kā, kādā veidā, kā iet ceļu, lai kļūtu par labāko, veiksmīgāko speciālistu, bet vēlāk kļūt par tiešām varenu profesionāli. Kā atrast un attīstīt sevī tās spējas, kuras jums jau ir, kā tās sajust, uzlabot un sākt tās izmantot praktiskajā dzīvē. Tas ļauj pārkāpt pāri savu aizspriedumu bailēm.
Nepieciešams saprast un pieņemt sev vienkāršu patiesību – jebkuras zināšanas un visa uzkrātā informācija ir noderīgas vienīgi tad, kad jūs paši spējat tās konkrētās darbībās, kas jums atnes un nodrošina veiksmi. Zināšanas, kas netiek izmantotas praksē, kalpo vienīgi par mierinājumu jūsu patmīlībai, bet labumu no tā jūs negūstat.
Veiksmīgu pārdošanu trenings – tas ir jūsu personīgais, unikālais ceļš uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, izmantojot personīgās spēcīgās spējas, kuras jums jau piemīt. Tas ir pašizziņas un personīgā pašvērtējuma pieauguma process, kuru sasniedzat, izmantojot jau esošās zināšanas, prasmes un pieredzi, kas rezultātā veicina un nodrošina personīgās nozīmības sajūtas personīgo baiļu, bažu un šaubu pārvarēšanā, sajūtu, ka esi panācis uzvaru pār sevi. Uzvarēt savas bailes, bažas un šaubas nozīmē gūt panākumus savā dzīvē.
Ar veiksmīgu pārdošanu treningu jāsaprot arī prasmju apgūšana, lai patstāvīgi izvirzītu mērķus, noteiktu reālās potenciālās iespējas. Tālāk seko šķēršļu noteikšana, kas kavē mērķa sasniegšanu, un to pārvarēšanas metodika. Potenciālās iespējas un šķēršļu pārvarēšanas ceļi – tas ir veiksmīgas pārdošanas treninga pamats. Šajā procesā notiek atvēršanās un praktiska slēpto personības rezervju, tās potenciālo iespēju izmantošana, kā arī iegūto teorētisko zināšanu izmantošana. Stimuli un dzenuļi patstāvīgi, nepiekāpjoties grūtību priekšā, sekmē risinājuma atrašanu, kā un ko darīt sava potenciāla izmantošanā.
Ikviens cilvēks atšķirīgi raugās uz vienu un to pašu situāciju. Bet tieši personīgais situācijas redzējums rada un kalpo par mudinājumu uz darbību un rada ārējo.
Kas ietilpst veiksmīgu pārdošanu treningā? Tajā ietilpst vai nu četri bloki (400 eiro grupai līdz desmit cilvēkiem) vai seši bloki (600 eiro grupai līdz desmit cilvēkiem).
1) Pirmajā blokā tiek noteikts sākotnējais „A” punkts, kurā mēs atrodamies, vienojamies par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm un nosakām, kas tas ir.
2) Otrajā blokā apgūstam pārdevēju un pircēju tipus, salīdzinām šos tipus savā starpā.
3) Trešajā blokā mēs apgūstam pārdevēju un pircēju savstarpējās iedarbības stereotipus, kas veido v adošo motivāciju.
4) Ceturtajā blokā mēs iegūtās zināšanas izmantojam praksē, meklējam savas stiprās un vājās puses.
Divi papildus bloki domāti tiem, kuri pieļauj sava iekšējā potenciāla transformāciju, esības individuālo pamatu atrašanu un to izmantošanu praksē.