Sergejs Dvoreckijs – PsihologsDažādi psiholoģiskās diagnostikas veidi:

-Personības tipa diagnostika (MMPI tests,  45 Eur.):

SMIL metodika skaidrojama kā stand

artizēts dažādu personības faktoru pētījums. Tā ir viena no pasaules mērogā apjomīgākajām un informatīvākajām psihodiagnostikas metodēm. SMIL metodika izstrādāta, balstoties uz MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) testu.

-Iespējamo iekšējo konfliktu cēloņu noteikšana

-Agresijas izpausmju un noslieces uz dusmām noteikšana

-Sociālās adaptācijas pakāpes un dzīves realitātes adekvāt

as uztveres pakāpes (iekšējā spriedzes līmeņa) noteikšana

-Dzīves pozīcija

-Motivācija

-Vajadzības

-Emocionālā sfēra

-Savstarpējā saskarsme

– Raksturs

Saderība ar partneri un daudz kas cits

Testā ir 566 jautājumi, atbildēšana uz tiem parasti aizņem 2 stundas. Pēc testa rezultātu iegūšanas varam apspriest visdažādākos jūsu personības aspektus, tanī skaitā daudz ko no iepriekš uzskaitītā. Psihologam testa rezultāti sniedz pilnīgu priekšstatu par Jūsu personības tipu. Jūs saņemat rakstisku izklāstu profesionāļa skatījumā apmēram uz 8-10 lappusēm, atkarībā no sava profila sarežģītības pakāpes.

Parasti pēc SMIL diagnostikas un speciālista interpretācijas materiāla iepazīšanas ieteicams apmeklēt vismaz vienu psihologa konsultāciju (iespējams arī SKYPE), lai apspriestu diagnostikas rezultātus atbilstoši Jūsu vajadzībām. Jāpiebilst, ka tests sniedz ļoti daudz informācijas. Jatovisugribētuapspriest, varēturunātstundāmilgi.

Pierakstieties!

*   *   *

Visjaunākā metode „Švarca vērtību orientācijas” (20 Eur.)

Testēšanas metodika ar kvantitatīviem galarezultātiem. Ļoti labi nosaka dzīves pamatvērtību rangus (svarīguma pakāpi), kas piemīt jebkuram mūsu planētas cilvēkam (pētījumi veikti 60 valstīs).

Jūs saņemat aizpildītās aptaujas (70 atsevišķās kategorijās sadalīti jautājumi) rezultātus, kas  parādīti ranžēta saraksta veidā, atbilstoši nozīmības pakāpei pretī katrai pozīcijai (vērtībai) norādot procentu īpatsvaru pret kopskaitu. Jūs iegūtos rezultātus saņemat arī grafiskā veidā .

Vienlaikus ļoti labi redzami cilvēka iekšējo konfliktu cēloņi, personības galvenās tendences. Šī metode ir ieteicama visdažādākajās dzīves situācijās. Mana pieredze liecina, ka šis tests (ar psihologa konsultāciju) ļoti noder savas īstās profesijas meklējumos, kā arī dzīves vidū novērojamo krīžu gadījumos (dzimumkrīze, dzīves jēgas meklējumi, pagātnes vērtību pārvērtēšana un jaunu vērtību meklējumi, bailes, bezjēdzības sajūta u.tml).

Piesakieties psihodiagnostikai!

*   *   *

Konsultāciju procesā, strādājot ar klientu, tiek izmantotas dažādas projekciju metodes (zīmēšana, leļļu terapija, masku veidošana – mākslas terapija), stāstu terapija (pasaku izmantošana), nelielas psihodrāmas ainas (nelielu klienta iekšējās un ārējās dzīves ainu teatrāla apspēlēšana), asociatīvās metodes, metaforiski asociatīvās kartītes u. tml.

*   *   *

Bez tam konsultāciju procesā klientiem tiek izmantoti dažādi testi:

–          ACB (bērna audzināšanas tipa izpēte un cēloņu identifikācija, kas ar to saistīti);

–          DHS (savstarpējo attiecību diagnoze);

–          LSI (psiholoģiskās aizsardzības mehānismu sasprindzinājuma izpēte);

–          MIS (Behtereva institūta savstarpējo attiecību pētniecības metodika); (МИС-методика исследования самоотношения института Бехтерева)

–          Spīlbergera un Teilora trauksmes izpētes testi;

–          Temperamenta daudzpakāpju izpēte, izmantojot novērojumu ieslēgumus, kā arī Aizenka, Streļjau testi un Rusalova aptaujas  (ОФДСИ);

–          asociatīvās koučinga metodes, nosakot mērķus un būtiskākās vajadzības (tanī skaitā autora izstrādātā metode);

–          projekciju metodika dominējošo emociju izpētei;

–          Jūsu uzvedības izpēte stresa situācijā (neskaitāmas projekciju metodes plus Švarclanda “Pretendēšanas līmeņa pašnovērtējuma” metode);

–          uzvedības stila stratēģiju izpēte konfliktu situācijās – Tomasa Kilmana tests;

–          tests, kas balstīts uz transakta analīzes teoriju (vecāks – pieaugušais – bērns);

–          resursu projekciju (pozitīvu mirkļu un vadošo tendenču meklējumu) metodes Jūsu dvēseles stāvokļa un vērtību izpētei;

–          projekciju metodes resursu meklējumiem, lai  rastu izeju uz veiksmīgu nākotni;

–          metodes darbam ar metaforiski asociatīvajām kartītēm un daudz kas cits.

Izejiet psihodiagnostiku! Visas minētās metodes ir orientētas, lai noteiktu tās vai citas klienta īpatnības, darba paņēmienus ar klienta „Es” koncepciju (sava tēla apzināšanās un izpratne), sasniegtu citus konsultāciju mērķus.