Sergejs Dvoreckijs – Psihologa konsultācijas

Mans kredo psihologa darbā ir: individuāla pieeja, spēja pieņemt cilvēku un nevis uzreiz novērtēt, bet censties izprast un būt pateicīgam par iespēju kādu nelielu savas dzīves daļu pavadīt ar viņu kopā, būt netveramā un noslēpumā tītā kosmiskā brīnuma – cilvēka iekšējās pasaules, viņa dziņu un stimulu, vajadzību un jūtu kustības, cilvēka patiesības – lieciniekam!

Tā sagadījies, ka ļoti daudz nācies strādāt ar klientiem, kuru problēmas saistītas ar pārliecības trūkumu, nedrošību, pārlieku piesardzību, ar saskarsmes un komunicēšanas problēmām, bailēm no publiskas uzstāšanās, jeb īsāk sakot, dažāda veida bažām vai bailēm (piemēram, bailes no vardarbības, bailes no priekšniecības, bailes no apkārtējo vērtējuma utt.).

Bērnu un vecāku attiecības – tā priekš manis ir ļoti interesanta psiholoģijas joma, kurā uzkrāta noteikta pieredze. Veicu pilnu palīdzības spektru, tanī skaitā testēšanu (ACB oriģinālaptauja, ko izstrādājis Sanktpēterburgas MAPO??), lai noteiktu bērna audzināšanas tipu, kas savukārt dod iespēju sniegt izsvērtus un precīzus ieteikumus, savlaicīgi darīt uzmanīgu vai brīdināt par iespējamām grūtībām bērna audzināšanā, savstarpējās saskarsmes procesā ar viņu. Iespēja palīdzēt cilvēkiem sasniegt harmoniju šāda veida attiecībās vienmēr ir patīkama un gandarī, bet ceļš uz to ir jaunu meklējumu pilns un radošs.

Laulāto attiecības, mīlas trīsstūris, nelaimīga mīlestība – šī tēma man interesē ļoti ilgi. Arī strādājot ar klientiem, kuriem šie jautājumi ir aktuāli, tiek izmantotas dažādas speciāli izstrādātas projekciju metodikas, psihodiagnostika.Neretipārdzīvojumuprocesā līdzgalamneizdzīvotojūtudēļ darbagaitā arklientuvajadzībasformulējumsmainās, piešķirottamcitasnokrāsas – sevismeklējumu, atbalstameklējumu, dzīvesjēgas, vadošā mērķameklējumu, savuindividuāloresursuapzināšanās, savas īstāsvietasmeklējumuu.c. nianses. Dažādu pieejamo paņēmienu vidū paverasiespējastrādātar„sievišķībasideālā tēla” un„vīrišķībasideāla” meklējumiem. Kādi ir mani priekšstati?

Reizēm cilvēks pats nezina, kas viņam traucē dzīvot – viss liekas nepareizi, ne tā, kā gribētos. Tas ir būtisks iemesls, lai satiktos ar psihologu, jo mēs taču esam dzimuši, lai būtu laimīgi, priecātos un sniegtu prieku citiem. Ja tā nenotiek, kaut kas nav kārtībā. Gan psihologam, gan klientam šāda tikšanās var kļūt par īpašu radošā prieka avotu, jaunu resursu meklējumiem, sarežģītā rakstā savijušos taciņu labirinta atšķetinājumu un ceļu uz pasakainu zemi, kur vienmēr atrodams kas jauns, kur vienmēr ir kas vēl neizzināts un līdz galam neizprasts. Un tas ir lieliski – lieliski, ka neviens nav vientuļš!

Raksti un publikācijas:

1. Uzstāšanās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” (no 03.11. līdz 05.11.2011.) ar ziņojumu „Latvijas biznesmeņu kreativitātes izpausmes domāšanā un darbībā”.

2. Dr.psych. Maija Zakriževska (RISEBA), S.Dvoreckis „Latvijas biznesmeņu kreatvitātes izpausmes domāšanā un darbībā”; Daugavpils Universitāte, 11.2011.

3. Dr.psych. Maija Zakriževska (RISEBA), S.Dvoreckis „Kreativitāte biznesā”, žurnāls “Psiholoģija Mums”, 2011, Nr. 4, 12. – 17. lpp.

4. S.Dvoreckis „Sākt dzīvi no jauna”, žurnāls “Psiholoģija Mums”, 2011, Nr. 4, 20. – 23. lpp.

Дополнительное образование:

Metaforicheskie_Karti_SertifikatKoching_SertifikatMarte_Meo_Sertifikat