Sergejs Dvoreckijs – Psihologa konsultācijas

Nodarbības
Veiksmīgu pārdošanu trenings
Apmācību treniņi vecākiem
Panākumu un pašapziņas treniņu programma

Konsultēšana
Ģimenes konsultēšana
Individuālās konsultācijas
Darbs ar metaforiski asociatīvajām kārtīm
Psihologa konsultācijas pa skype
Psiholoģiskā diagnostika

Koučings (Couching)
Individuālais koučings (Couching)
Koučings organizācijām

Rehabilitācija
Vardarbības upuru rehabilitācija