Apmācību treniņi vecākiemPareiza mūsu bērnu emocionālā attīstībvecākiem nozīmē patīkamas un svarīgarūpes un gādību. Aicinu jūs iesaistīties ērtā un drošās speciālas apmācību programmas nodarbību grupā,kas vērsta uz emocionālā intelekta attīstību. Programma ir izstrādāta pēc vismūsdienīgākajiem praktiskās psiholoģijapaņēmieniem, izmantojot testēšanu, kuras mērķis ir:

– harmoniskas bezkonfliktu attiecības ar bērnu;

– bērna psiholoģiskā veselība, iekšējais komforts un miers;

– savas bērnības situācijas izkopšana;

– jēdziena “dzīves scenārijs” izpratne;

iekšējās pašapziņas iegūšana savstarpējā saskarsmē;

– dažādu raksturu tipu, raksturu saderības apguve,;

audzināšanas tipu un to pamatu apguve.

Tās ir 2 stundu tikšanās vienu reizi nedēļā nelielā, ērtā grupā. Nodarbības notiek lekciju, vingrinājumu, mājasdarbu, diskusiju veidā, daloties pieredzē un apspriežot nodarbību dalībniekiem svarīgus jautājumus par pieaugušo un bērnu emocionālo attīstību.

Sertifikāts.

Vieta: Rīgas centrs (līdzās Vērmaņdārzam).

Ilgums aptuveni 24 nodarbības.

Nodarbības darbdienu vakaros no plkst. 18.30 līdz 20.30, viena 2 stundu tikšanās nedēļā.

Jaunu grupu komplektēšana un nodarbību organizēšana notiek pastāvīgi

Iespējamas individuālās nodarbības. Pierakstieties!

Cena: mēneša abonements (4 nodarbības) 56 Eur.