Pakalpojuma veids 1 nodarbība (50-60 min.) 1,5 nodarbības (90 min.) 2 nodarbības (120 min.)
Individuālās konsultācijas 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Ģimenes konsultēšana 30 EUR 40 EUR 50 EUR
Konsultācijas SKYPE 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Darbs ar metaforiski asociatīvajām kārtīm 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Koučinga nodarbība 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Koučings uzņēmumā Līgumcena
Veiksmīgu pārdošanu trenings 1) četri bloki (400 eiro grupai līdz desmit cilvēkiem).
2) seši bloki (600 eiro grupai līdz desmit cilvēkiem).
Panākumu un pašapziņas
treniņu programma
Mēneša abonements = 56 EUR (4 nodarbības, katra 2 stundas)
Treniņnodarbības vecākiem „Pareiza
emocionālā attīstība”
Mēneša abonements = 56 EUR (4 nodarbības, katra 2 stundas)
Emocionālās pašregulācijas treniņnodarbības
vardarbības upuriem
Mēneša abonements = 56 EUR (4 nodarbības, katra 2 stundas)
Psiholoģiskā diagnostika 1) SMIL = 45 EUR Ls
2) „Švarca vērtību orientācijas” = 20 EUR
Viktimizācija = 20 EUR
5 testi = 20 EUR
Pārējais = darba gaitā bez maksas