Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kas ir psiholoģija

Kas ir psiholoģija?

Kas ir psiholoģija?Psiholoģija būtībā ir zinātne, kas sastāv no dažādām apakšnozarēm un ir nepieciešama ikkatram. Ir dažādi psiholoģijas veidi, kā piemēram, vispārīgā, attīstības, sociālā, personības, klīniskā un daudzas citas. Katrai no tām ir savas īpatnības un uz ko tā koncentrējas. Katrā no tām galvenokārt uzmanība tiek pievērsta konkrētam indivīdam, nevis visai sabiedrībai kopumā. Darbiniekus, kas savu tiešo darbu veic saistībā ar kādu no psiholoģijas novirzienu un ir ieguvuši atbilstošu izglītību sauc par psihologiem un psihoterapeitiem.

Psiholoģija uzmanību vērsta uz dažādu psiholoģisko parādību pētīšanu un iegūto zināšanu izmantošanu, lai veicinātu cilvēku attīstību, apmierinātību par dzīvi un pozitīvāku skatījumu dažādās situācijās. Psiholoģija arī pēta, kāpēc konkrēts indivīds situācijā izturas tā, kādas ir attiecības ģimenē, skolā, laulībā, sekas pēc dažādas vardarbības un daudzas citas lietas, kas ietekmē cilvēku garīgo veselību un pašsajūtu.

Psiholoģija kā zinātne ir radusies salīdzinoši nesen, 19. gadsimta otrajā pusē. Tam par pamatu sākotnēji bija filozofija, fizioloģija un fizika. Par pirmo darbu, kas saistīts ar psiholoģiju pieņemts uzskatīt Gustava Fehnera ‘‘Psihofizikas pamatus’’.

Psiholoģija pārsvarā pēta un cenšas palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri tiek uzskatīti par garīgi veseliem, bet tomēr tā ir saistīta arī ar psihiatriju, kas pēta garīgi slimas personas. Kā piemēru var minēt dažādu fobiju pārvarēšanu un ārstēšanu. Tai var censties palīdzēt psihologs, bet sarežģītākos gadījumos var vērsties pie psihoterapeita, kurš vēlāk var nozīmēt ārstniecību psihiatriskajā vai psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kur tiks nozīmēta tālāka ārstēšana. Tas nebūt nenozīmē, ka cilvēks ir garīgi slims, vienkārši viņam ir nepieciešama profesionālāka palīdzība.

Par svarīgākajām psiholoģijas apakšnozarēm ir pieņemts uzskatīt klīnisko, sociālo un attīstības psiholoģiju, kuru kā par savu novirzienu izvēlas lielākā daļa topošo psihologu. Psiholoģijā tiek apvienota gan teorija, gan prakse. Tā kā psiholoģija sevī ietver tik daudzas lietas, tai arī tās definīcijas mēdz atšķirties. Tā ir mācība par psihisko parādību pētīšanu, kas sevī ietver dažādas lietas, kas raisa nepieciešamību psihologiem būt ar augstu izglītības un pieredzes līmeni, lai spētu atbilstoši strādāt konkrētajā lauciņā.