Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats

Izveido sevi pats. Par pazeminātu pašvērtējumu

Mēs jau zinām, ka pārlieku paaugstināts pašvērtējums ir bīstams. Tas cilvēku spēj iznīcināt. Bet ko gan īsti zīmē pazemināts pašvērtējums?
images (5)11123
Visticamākie pazemināta pašvērtējuma iemesli var būt kā nepareizas audzināšanas rezultāts, tā arī virkne tai sekojošu neveiksmju cilvēka pašnoteikšanās procesā. Ticības trūkums saviem spēkiem, slinkums un nevēlēšanās cīnīties ar neveiksmēm pakāpeniski noved cilvēku pie apziņas, ka viņš ne uz ko nav spējīgs, ka ir neveiksmīgs, neglīts un nelaimīgs cilvēks. Tas izraisa noturīgu slimīgu un satraucošu stāvokli, kas tikai nostiprina cilvēka personīgās nepilnvērtības kompleksu. Pārlieku pazemināts pašvērtējums izraisa pārlieku atkarību no citiem, pie patstāvības trūkuma, neveiklības un noslēgtības. Tas izraisa izkropļojumus apkārtējās pasaules uztverē un savstarpējās attiecībās ar pārējiem cilvēkiem.

Pārlieku pazemināts pašvērtējums cilvēku padara nelaimīgu, taču tas ir krietni vieglāk ārstējams salīdzinājumā ar pārlieku augstu pašvērtējumu. Pietiek cilvēkam palīdzēt noticēt cilvēkam saviem paša spēkiem un sasniegt šinī jomā pirmos panākumus. Savukārt izjūtot pirmo uzvaras garšu pār sevi, cilvēks ir spējīgs atklāt sev pilnīgi jaunu pasauli.
images (5)88
Ir svarīgi vienīgi šinī ziņā nepārcensties un nenonākt pārlieku augsta pašvērtējuma gūstā.

Izveido sevi pats. Par paaugstinātu pašvērtējumu

Paaugstināts pašvērtējums noteikti noved cilvēku pie konflikta ar apkārtējiem cilvēkiem. Viņš mērķtiecīgi vai neapzināti sevi vērtē augstāk par citiem, tajā pašā laikā viņam apkārt esošie cilvēki ātri vien sāk izprast šīs personas pretenziju neatbilstību patiesajām spējām. Viņa rīcība, kas izpaužas kā neadekvāta pašapziņa, lieka un nevajadzīga savu neatzīto iezīmju uzsvēršana, pavirša un virspusēja attieksme pret citiem, un kā likums, uzpūtības izpausmes – kalpo par neizsīkstošu konfliktu un negatīvu savstarpējo attiecību avotu ar apkārtējiem.
images (5)333
Paaugstināts pašvērtējums izraisa arī tādas rakstura iezīmes kā apvainošanās, neciešama attieksme pret visniecīgākajiem aizrādījumiem, kritikas nepieņemšana un ignorēšana. Nereti pārlieku augsts pašvērtējums sekmē skaudības un greizsirdības izpausmes attiecībā pret patiešām sekmīgiem un talantīgiem cilvēkiem, un noved pat pie zemiskiem un nelietīgiem gājieniem attiecībā pret šiem cilvēkiem vai apkārtējiem. Papildus visam minētajam cilvēks ar pārlieku augstu pašvērtējumu ir vērtējams kā potenciālais konfliktu izraisītājs apbalvojumu un pateicību piešķiršanas jautājumos, izvērtējot darba rezultātus, vēlamās un reālās pateicības neatbilstība izraisīs apvainojumu, niknumu un novedīs pie skandalozas apkārtējo cilvēku apvainošanas.

Tādā veidā pārlieku augsts pašvērtējums ir potenciāli bīstams un spējīgs to iznīcināt, padarot cilvēku par skauģi un skandālistu, kurš ir spējīgs uz nelietīgu rīcību.

Izveido sevi pats. Par pašvērtējumu un pašcieņu

Ikviens cilvēks mērķtiecīgi vai arī zemapziņas vadīts salīdzina pats sevi ar apkārtējiem cilvēkiem un galarezultātā nosaka savu iespaidu par sevi, par personīgo intelektu, par veselību un ārējo izskatu, un, protams, par savu stāvokli un vietu apkārtējā sabiedrībā. Bet tas, kā likums, veido noteiktas pievilcības tieksmes un pašcieņu. Bet no tā atkarīgas rakstura izpausmes un rakstura veidošanās, prasības pret sevi un apkārtējiem, augstprātība vai pieticība savstarpējā saskarsmē utt.
images (2)
Cilvēku savstarpējās attiecības sabiedrībā izpaužas sadraudzības vai sadursmju, pakļaušanas vai nepieņemšanas veidā, kas atklāj katra pašvērtējumu un pievilkšanās spēka līmeņus.

Nedaudz virs vidējā – šāds pašvērtējums raksturīgs vairumam cilvēku. Tas atspoguļo cilvēkam tik raksturīgo vajadzību pēc sevis cienīšanas. Pašcieņa savukārt atspoguļo cilvēka psihes un noskaņojuma noturību. Pietiekami augsts pašvērtējums zināmā mērā kalpo par sava veida psiholoģisko aizsardzību, tādējādi pazeminot neapmierinātības līmeni ar sevi kļūdu pieļaušanas gadījumos.

Cilvēki ar pārlieku paaugstinātu vai pazeminātu pašvērtējumu nereti cieš no neirozēm, kas uzskatāmas par neatbilstības atspulgu starp paša personīgo pašvērtējumu un vērtējumu no apkārtējo cilvēku puses.

Izveido sevi pats. Par vērtībām

Dažādos laikmetos un dažādās kultūrās vienām un tām pašām parādībām, priekšmetiem vai idejām piemita un piemīt atšķirīga nozīme. Ja vairums mūsdienu cilvēku uguni, zibeni, mēnesi vai zvaigznes uztver kā dabas parādību, tad pirmatnējie cilvēki to visu uztvēra kā dzīvas būtnes, kas apveltītas ar dvēseli un gribu.
10_roubles_or_à_l'effigie_d'Alexandre_III,_1894
Mainās laikmeti un kultūras – mainās vērtības. Tieši uz vispārpieņemto vērtību pamata arī balstās tā vai cita laikmeta kultūra. Vērtības nosaka un regulē arī sabiedrības kopumā un katra atsevišķā cilvēka uzvedību. Tās nosaka dzīves veidu un dzīves jēgu, ideālus un mērķus, vada cilvēku uzvedību. Vērtība pirmām kārtām izpaužas izpausmes nozīmībā, uzvedības noteikumos vai konkrētā cilvēka priekšmetā, kurš kalpo šī atsevišķā cilvēka vai sabiedrības kopumā vajadzībām, interesēm, mērķiem vai pasaules uzskatam. Un ņemot vērā visu minēto, vērtību pasaule ir bezgalīga un daudzveidīga.
captain_jack_sparrow_and_hector_barbossa__by_bormoglot-d6c8fxh
Ikviens cilvēks pats nosaka savu personīgo vērtību sistēmu, taču šajā procesā viņš ne vienmēr spēj būt pilnīgi patstāvīgs. Vairumā gadījumu viņa izvēli vada laikmets un kultūra, kurā viņš dzīvo, viņa audzināšana un pasaules uzskats. Ievērojami retāk cilvēks pieņem pats savu vērtību sistēmu, balstoties uz filozofiskām pārdomām un apsvērumiem par pasaules izveides dabu.

Ikvienā kultūrā, ikvienā laikmetā vērtību sistēma atspoguļojama stingras un vienotas hierarhiju sistēmas veidā. Tā uzskatāma par sabiedrisko attiecību, konkrētas sabiedrības būtības, tās dzīvesveida rezultātu. Vairums indivīdu šo vērtību sistēmu var pieņemt un atbalstīt, bet tā var būt arī uzspiesta no noteiktu ietekmīgu spēku puses.
Vai iespējams mācīties no citu kļūdām
Vērtības nosaka visas sabiedrības un cilvēka dzīves jēgu un mērķus. Ikviens cilvēks savas esības jēgas meklējumos vai nu pieņem vispārpieņemtās vērtības, vai nu meklē kompromisu.

Izveido sevi pats. Par uzticēšanos

Kā sasniegt siltas un harmoniskas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem? Kā īsti izveidot labvēlīgas un uzticības pilnas savstarpējās attiecības? Otrajā jautājumā slēpjas atbilde uz šiem jautājumiem. Uzticības piesātinātas attiecības rodas vienīgi pamatojoties uz uzticību. Ja jūs kādam neuzticaties, tad diezin vai attiecības ar šo personu balstīsies uz uzticēšanos un nebūs uzskatāmas par uzticības pilnām. Un otrādi – uzticības pilnas attiecības neveidosies arī gadījumā, ja kāds neuzticēsies jums.
images (3)
Uzticēšanās – savstarpējo attiecību pamatu pamats. Šīs jūtas mēs cenšamies iepazīt kopš bērnu dienām – iesākumā attiecībās ar mammu, tēvu, brāļiem un māsām. Vēlāk – saskarsmē ar citiem cilvēkiem mēs brīnumainā kārtā apzināmies, ka nepastāv uzticēšanās bez jebkādām robežām un nosacījumiem. Diemžēl šai iezīmei pastāv savas robežas, kuras nepieciešams iemācīties un apgūt.

Cenšoties izprast, kā un kāpēc rodas uzticēšanās sajūta, uzticība, mēs sākam atcerēties tās emocijas, kas mūs vienoja, radīja savstarpējo cilvēcisko attiecību siltumu bērnības gados. Izmantojot savu dzīves pieredzi, analizējot savas un savu līdzcilvēku emocijas, mēs cenšamies tās apzināties un izprast, kā arī noteikt un definēt savu attieksmi pret tām. Pēc cilvēka ārējā izskata un uzvedības mēs nosakām, vai viņš ir dusmīgs, priecīgs vai skumjš. Un tikai pēc tam atbilstoši šī cilvēka emocionālajai uzvedībai nosakām savu attieksmi pret viņu.

Un tagad padomājiet, līdz kādai pakāpei un cik svarīgi un nepieciešami ir atklāti izrādīt savas emocijas. Atklāti un skaidri parādīt apkārtējiem, kas jums ir pieņemams, un kas savukārt jūs neapmierina. Centieties pēc iespējas atklātāk emocionāli parādīt apkārtējiem savu attieksmi pret tādu vai citādāku rīcību, kura jūs izsit no emocionālā dvēseles līdzsvara, izraisa jūsos dusmas vai ļaunumu. Savus vārdus apstipriniet ar atbilstošu toni un balss tembru. Vēlams, lai apkārtējiem pēc iespējas vieglāk būtu atpazīt jūsu emocijas.
Learn to love
Emocionālā atturība un noslēgtība var izraisīt to, ka apkārtējie sāks turēt jūs aizdomās par nepatiesumu un noslēgtību, kas savukārt kalpo par nopietnu šķērsli, lai izveidotos patiesi harmoniskas un uzticības pilnas turpmākās savstarpējās attiecības. Izrādiet savas emocijas atklāti, tad apkārtējie jūs labāk izpratīs un centīsies izveidot un panākt ar jums savstarpējo sapratni un uzticības pilnas savstarpējās attiecības.

Izveido sevi pats – pašapziņa un pašvērtējums

Par pašapziņu var dēvēt sevis kā kolektīva locekļa un plašākā mērogā kā sabiedrības locekļa apzināšanos kopumā. Šajā etapā notiek savu personības iezīmju izpratne un novērtējums, savstarpējā mijiedarbība ar apkārtējo pasauli un cilvēkiem, kas ir jums apkārt. Notiek savu spēku, savu darbību un rīcības novērtējums un visbeidzot – savu domu un jūtu un to atspulga apzināšanās.
Отражение
Novērtē sevi
Viens no svarīgākajiem pašapziņas elementiem ir savas personības pašvērtējums. Novērtēt pašam sevi, savu vietu sabiedrībā un kolektīvā nebūt nav vienkāršs uzdevums. Lielākās briesmas var sagādāt novērtējuma atbilstība. Ņemot vērā, ka pašvērtējums izpaužas kā savu darbību un rīcības analīzes rezultāts vai kā sevis salīdzinājuma rezultāts ar sev tuvākās apkaimes cilvēkiem, vai visbeidzot – sevis salīdzinājums ar dažādiem varoņiem. Nereti vērojami sevis pārvērtēšanas vai nepietiekamas novērtēšanas gadījumi. Šādos gadījumos pašvērtējums uzskatāms par neatbilstošu jeb neadekvātu, kas savukārt var novest pie nepareizām vai iznīcinošām darbībām.

Otra bīstamība saistīta ar pašvērtējuma noturību. Pastāvot noturīgam pašvērtējumam, var gadīties, ka tas noved pie pilnīgas pārliecības par savas rīcības un savu darbību pareizību. Taču neadekvāti noturīgs pašvērtējums sākumā novedīs pie konfliktiem ar apkārtējiem cilvēkiem, bet pēc tam pie konflikta pašam ar sevi. No otras puses nepastāvīgs pašvērtējums kopā ar paškritiskumu bieži vien ļauj pieņemt un izvēlēties optimālākos izvirzītā mērķa sasniegšanas ceļus.

No pareiza un adekvāta pašvērtējuma ir atkarīgs tieksmju līmenis, un proti, pašam sev izvirzīto mērķu sarežģītības pakāpe. No pašvērtējuma noturības būs atkarīgs, vai cilvēks neveiksmju gadījumā spēs turpināt virzīties uz saviem mērķiem, vai arī mainīs taktiku un to vietā izvēlēsies vieglāk sasniedzamus uzdevumus. Vai cilvēks spēs apzināties, ka pašreizējā brīdī šie uzdevumi viņam nav pa spēkam, un vai viņš pie tiem spēs atgriezties vēlāk, kad būs uzkrājis spēkus, vai arī viņš uz visiem laikiem atteiksies no šīs cīņas.

Veido sevi pats – kļūsti optimists, esi pozitīvs

Aizdomājieties, kam pasaulē vieglāk klājas – pesimistam vai optimistam, salīdziniet negatīvo un pozitīvo emociju ietekmi uz jūsu uzvedību un noskaņojumu. Veiciet individuālu psiholoģisko eksperimentu. Vienu dienu iejūtieties pilnīga pesimista ādā. Izrādiet pilnīgu un galīgu pesimismu pret visu, pret draugiem, mīļotajiem, pret darbu un notikumiem, kas norisinās jums apkārt. Pilnīgi pret visu. Bet nākamajā dienā – esiet pilnīgs optimists. Un atkal – pilnīgi pret visiem un visu.

Veiciet minēto eksperimentu. Un jūs redzēsiet, cik lielā mērā jūsu domas, jūtas un rīcība ietekmē jūs pašus, jūsu sejas izteiksmi, jūsu kustības, žestikulāciju. Redzēsiet apkārtējo reakciju. Bet pats brīnumainākais un interesantākais izpaudīsies jūsu darbības rezultātos, un nav svarīgi, vai tas saistīts ar darbu, vai mācībām, bet pesimistiska noskaņojuma laikā jums „viss kritīs ārā no rokām”. Un tas nav nekāds brīnums – jūs sevi esat uzlādējis ar negatīvu enerģiju. Jūs neticat panākumiem un pats galvenais – neredzat mērķi.
Viss bus labi2
Izmainiet savu vārdu krājumu – izmainīsiet dzīvi
Savukārt pozitīvas noskaņas gadījumā optimista stāvoklī viss „ies kā pa sviestu”, jūs sajutīsiet ticību saviem spēkiem, skaidri saskatīsiet mērķi, un pats pārsteidzošākais – jums būs pietiekami daudz spēka, lai izpildītu un sasniegtu iecerēto.

Esiet optimists, raidiet prom no sevis drūmas domas. Noskaņojiet sevi uz visu brīnišķīgo un pozitīvo dzīvē. Domājiet par nākotni pozitīvi, gaišās noskaņās. Iemācieties drūmās, negatīvās domas nomainīt pret pozitīvām, iemācieties it visā būt optimists.

Saprotiet, ka visi līdzšinējie jūsu dzīves notikumi – tie ir jūsu pagātnes domu un noskaņojuma rezultāti. Šodien jūs ar savām domām, rīcību un noskaņojumu gatavojat savas nākotnes augsni, gatavojat to, kas ar jums notiks nākotnē. Tāpēc esiet pozitīvi, it visā izrādiet optimismu. Tas, kam jūs ticat, pēc kā tiecaties, arī notiks.

Izveido sevi pats – mācāmies dzīvot

Ikviena cilvēka dzīvi veido trīs galvenās sastāvdaļas – piedzimšana, apmācības, aiziešana no dzīves. Jā! Mēs visu dzīvi mācāmies! Mācāmies saprast un izprast apkārtējos un runāt tā, lai citi mūs saprastu. Mācāmies draudzēties, mīlēt un būt mīlēti! Mācāmies staigāt, jo kustības – tā ir dzīve.
Learn to walk

Mācāmies veidot, radīt, strādāt – tā ir savstarpējā mijiedarbība ar apkārtējo pasauli! Mācāmies kontaktēties un uzturēt kontaktus kolektīvā un veidojam ģimeni. Mācāmies audzināt un apmācīt bērnus, bet pēc tam arī mazbērnus. Mācāmies un gatavojamies aiziešanai uz citu pasauli.

Apmācību procesā dzīve pārbauda mūsu gribasspēku un tikumību, raksturu un mūsu pārliecības spēku. Un šeit pirmajā vietā izvirzās personības īpatnības – spēja un vajadzība pilnveidot un izmainīt savu raksturu, attīstīt sevī intelektuālās un personības iezīmes. Veidot sevi par īstu cilvēku!Llearn to think

Īsts cilvēks mācās pats atbildēt par savu rīcību un darbībām. Viņš tajās nav tiesīgs vainot kādu citu, izņemot sevi pašu. Visu pats! Pats izdarīji – pats arī saņem apbalvojumu vai nopēlumu!
Visu pats!
Learn to love
Nikolajs Zabolockis par šo tēmu uzrakstījis lieliskas dzejas rindas ar nosaukumu „Neļauj dvēselei slinkot”.

Dzejoļa galvenā doma ir neiesūnot, neļaut savai dvēselei slinkot un nekult tukšu ūdeni. Gluži otrādi – dvēselei ir nemitīgi – gan dienu, gan nakti – jādarbojas! Tai pārnestā nozīmē ir jāiet no vienas mājas uz nākamo, jāiet no viena etapa uz nākamo, pārvarot tuksnešus, kupenas un citas grūtības. Tā nedrīkst dusēt mierā rīta zvaigznes gaismā, tā vienmēr ir jātur kā aizjūgs gatavībā. Citādi, pieļaujot atlaides un atbrīvojot to no darba, tā no valkātāja bez žēlastības novilks pēdējo kreklu.
Learn to communicate
Mācāmies kontaktēties
Dzejoļa turpinājumā runāts par nemitīgiem pūliņiem un darbošanos – lai nodibinātu un izveidotu cilvēcīgus savstarpējos kontaktus, ir nemitīgi, burtiski no rīta ausmas līdz nakts tumsiņai, jāmācās to apgūšana un pielietošana. Jo dvēsele ir vienlaikus gan verdzene, gan karaliene, vienlaikus kā meita un kā padotā. Taču tai ir nemitīgi – gan dienu, gan nakti – jādarbojas.
Veiksmi jums!