Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kur ņemt gribu un spēkus

Griba, griba, ja spēku pietiek…
No Vladimira Visocka dziesmas

Cik daudz dažādu asociāciju rada vārds griba. Te ir gan brīvais vējš – brīvība, gan gribi-negribi – piespiedu kārtā, gan neļauj rokām vaļu – nekaujies, utt.. Bet mūs griba interesē no psiholoģijas viedokļa, t.i. cilvēka spējas pārdomāti vadīt savu rīcību un darbības.
Volja

Gribas paušana lēmuma pieņemšanas laikā iedarbina motīvu cīņu kā izvēli. Gribas lēmuma procesā cilvēks pretojas impulsīvām vēlmēm un izjūtamām vajadzībām. Apzināti pārvarot iekšējos un ārējos šķēršļus, viņš ar gribas spēku aizstāj emociju “es gribu” ar emocijām “man jādara” vai “vajag”, apzināti nosakot vajadzīgo darbību vērtību iezīmes.

Visas cilvēku darbības var iedalīt divās kategorijās: brīvās un piespiedu.

Ar brīvajām darbībām tiek saprastas tādas, kuras cilvēks veic neapzināti vai nepietiekami saprot to rašanās iemeslus. Šādas darbības iepriekš netiek plānotas un tām ir tīri impulsīvs raksturs. Parasti tas ir pārsteigums, dusmas, sajūsma utt.

Atšķirībā no tām, piespiedu darbības pamatojas uz diezgan apzinātiem mērķiem, uz pārdomātu to realizācijas secību rezultāta sasniegšanai. Tādā veidā piespiedu darbības ir tiešas sekas cilvēka gribas lēmumam, kas prasa gribasspēka izpausmi, īpašam intelektuāla, morāla un fiziska sprieguma stāvoklim.
Volja2
Intelektuālā spriedze balstās uz to, ka mērķi izvirza prāts ideāli iedomātā veidā, kas atbildīs ne tikai personīgam priekšstatam, bet arī mantotiem priekšstatiem, kas iegūti audzināšanas rezultātā, vai iegūti apkārtējās patiesības izzināšanas gaitā.

Bet gribasspēka morālā daļa sasaista savā starpā individuālo vēlmi, universālos sabiedrības jēdzienus un iegūstamā rezultāta lietderīgumu.

Gribas jēdziens ir saistīts ar cilvēka pārliecību savā izlēmībā realizēt tās darbības, to rīcību, kuru viņš pārdomāšanas rezultātā redz kā lietderīgāko un nepieciešamāko.

Par gribas izpausmes atkarību no cilvēka iekšējās un ārējās pasaules turpināsim nākamajā rakstā.
Bet, ja vēlaties izzināt savas spējas attiecībā uz gribasspēka izpausmi, varat iziet psiholoģisko diagnostiku vai saņemt individuālo konsultāciju pie laba psihologa.

Turpinājums sekos.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!