Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kur ņemt gribu un spēkus. 3.d.

Gribas atkarība no cilvēka ārējās un iekšējās pasaules (turpinājums)

Kad ārējā pasaule ir vienkārša un nerada grūtības, bet iekšējā, tieši otrādi – ir sarežģīta, tad cilvēkam ir nepieciešams ievērojams gribasspēks, kas vērsts uz iekšējām pretrunām un šaubām, uz motīvu un mērķu saskaņošanu, uz grūtību pārvarēšanu lēmumu pieņemšanas gaitā. Viņa psihe ir stresa stāvoklī.
Volja
Bet, kad grūtības rada gan ārējā, gan iekšējā pasaule, tad cilvēks ir spiests paust lielu gribasspēku, kas vērsts uz to, lai pārvarētu kā iekšējās šaubas, tā arī dažādus šķēršļus. Viņš ir spiests pieņemt lēmumus un veikt zināmas darbības, kas vērstas uz traucēkļu un grūtību pārvarēšanu. Viņa gribas lēmumi tiek pieņemti apzināti, tīši un mērķtiecīgi, tiek realizēti un īstenoti saskaņā ar viņa iekšējo un ārējo vajadzību izpratni.

Jo pretrunīgāka un sarežģītāka ir cilvēka iekšējā pasaule, jo sarežģītāki veidojas ārējās pasaules apstākļi, jo spēcīgāks gribasspēks ir nepieciešams to pārvarēšanai.

Savas dzīves darbības procesā cilvēks, pārvarot šķēršļus, attīsta sevī tādas rakstura īpašības kā mērķtiecīgums, izlēmīgums un vīrišķība. Viņš kļūst disciplinēts, izturēts, uzstājīgs un iniciatīvs. Tomēr šādu rakstura īpašību veidošanos stipri ietekmē audzināšana un dzīves apstākļi. Viegla dzīve neprasa gribasspēku.
Volja2

Tāpēc bieži ir nepieciešama laba psihologa palīdzība, lai tiktu skaidrība ar sevi, savām jūtām un emocijām.
Daži cilvēki nepārvalda savu iekšējo pasauli, viņi neapgrūtina sevi un vienkārši dzīvo tajā. Reizēm izjūtot prieku, reizēm – problēmas. Un, ja viņi nekontrolē savu iekšējo pasauli, to vada citi cilvēki, draugi vai ienaidnieki, sabiedrība utt.

Tikai attīstot savu iekšējo pasauli, to pārvaldot un piesātinot to ar pieredzi un zināšanās, var izprast dzīves jēgu un baudīt visus tās labumus.

Tad arī psihe būs harmonijā ar šīm pasaulēm.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!