Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kur ņemt gribu un spēkus. 2.d.

Gribas atkarība no cilvēka ārējās un iekšējās pasaules

Ar gribasspēka, tāpat kā visas cilvēka psihiskās darbības izstrādi, vadību nodarbojas smadzenes. Tās pastāvīgi salīdzina panāktos rezultātus ar programmu, kas ir iepriekš sastādīta mērķa sasniegšanai, un atbilstoši koriģē gribasspēka pakāpi un virzību.
Volja3
Ikvienam cilvēkam, ikvienai dzīvai būtnei ir ārējā un iekšējā pasaule. Ārējā pasaule ir apkārtējā pasaule, cilvēki, priekšmeti, radinieki un draugi, kā arī mēs paši, kā cilvēki, kas dzīvo un rīkojas, piedalās šajā pasaulē. Var teikt, ka ārējās pasaules uztvere izpaužas priekšmetu, cilvēku un visu praktiskās darbības izpratnē.

Cilvēka iekšējās pasaules izpratne ir daudz sarežģītāka, jo tā ir ne tikai ārējās pasaules atveide caur iekšējo uztveri. Tā ir zināšanu, pārdzīvojumu un emociju krātuve, kas uzkrātas, pateicoties dzīves pieredzei, kas iegūta izveides procesā, kā arī senču mantojums, kas nodots ar gēniem. Tātad iekšējā pasaule var būt bagāta un sarežģīta, nabadzīga un vienkārša, harmoniska un problemātiska. Nebūs pavisam pareizi, toties saprotami, ja teiksim, ka iekšējā pasaule ir pasaule sevī.

Tāpēc atkarībā no cilvēka iekšējās un ārējās pasaules sarežģītības pakāpes, viņa psihiskā stāvokļa, gribasspēks izpaudīsies atšķirīgi.
Volja4
Tur, kur cilvēks pauž vienkāršas vēlmes, kuras ir viegli realizējamas un viennozīmīgas, izmantot gribu itin nemaz nav nepieciešams. Vienkāršā ārējā un iekšējā pasaule.

Ja pasaule ir piesātināta ar dažādiem šķēršļiem, kuri prasa gribasspēka piemērošanu to pārvarēšanas gaitā, un nepieciešama ir tikai pacietība, kad cilvēks ir pilnībā pārliecināts par savu mērķu sasniegšanu, cilvēka iekšējā pasaule ir vienkārša, bet ārējā – sarežģīta.

To, kādu apdraudējumu slēpj vienkārša cilvēka iekšējā pasaule, var uzzināt pēc konsultācijas pie laba psihologa.

Turpinājums sekos.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!