Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Jūtas

Jūtas ir cilvēka kā personības attīstības rezultāts no kultūremocionālā viedokļa. Tām ir skaidri novērojama tiešā saikne ar audzināšanas kultūru, ar konkrētā cilvēka apkārtesošajiem cilvēkiem, viņu morāli un darbības jomu.rus_gisJ

Jūtas var nodēvēt par pastāvīgu cilvēka psihisko stāvokli, kas atspoguļo reiz noteiktās un iedibinātās attieksmes pret apkārtējiem objektiem neatkarīgo no tā, vai tie ir reāli vai iedomāti.

Jūtas var tikt vērstas tikai uz konkrētu objektu. Nav iespējams izjust nepatiku, mīlestību vai vienaldzību bez piesaistes pie kaut kā, t.i. pie objekta, personas vai cilvēku grupas. Neko nevar nedz mīlēt, nedz neieredzēt!

Savā fizioloģiskajā pamatojumā jūtas atšķiras no emocijām ar to, ka pirmās izpaužas kā pamatdarbība galvas smadzeņu garozā, kas vērsta uz zemgarozas centru bremzēšanu, lai vadītu emociju rašanos un izpaušanu. Bet emociju izpausme rodas to pašu zemgarozas centru uzbudinājuma procesā, kas, savukārt, rada izmaiņas augstākās nervu sistēmas darbībā.

Tas izpaužas kā asinsrites, elpošanas izmaiņas un gremošanas, kustību koordinācijas utt. traucējumi.
б2
Starp jūtam un emocijām pastāv zināmas atšķirības.

Jutas un emocijas ne vienmēr sakrīt attiecībā pret kaut kādu konkrētu objektu. Jūtas faktiski atspoguļo personas galveno motivāciju, tai pat laikā emocijas ir konkrētās situācijas novērtējuma radītas vajadzību apmierināšanas procesā. Piemēram, kāda cilvēka kaut kāda darbība var radīt negatīvas emocijas, bet jūtas attiecībā pret viņu paliek nemainīgas. Vai arī – «Viņa rīcība rada negatīvas emocijas, bet viņš ir mans vīrs un es viņu vienalga cienu un mīlu!».

Tikt skaidrībā ar savām jūtam un emocijām mēdz būtu ļoti sarežģīti. Un šeit lieti noderēs konsultācija pie laba psihologa. Tāda ir dzīve!

Turpinājums sekos.

Jūtas!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!