Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Cilvēks un interneta tehnoloģijas 3.d. Novērtējuma kritēriju dažādība

Novērtējuma kritēriju dažādība

Interesanti, cik dažādi cilvēki uztver un attiecas pret tādu jēdzienu kā atkarība no interneta. Visu laiku, katru nedēļu, katru dienu palielinās interneta lietotāju skaits visā pasaulē. Aizvien vairāk cilvēku aizraujas un lieto visus tos labumus, kurus sniedz internets, un proporcionāli pieaug pavadošās problēmas.
1.11
Bet kā lai saprot, kur ir tā robeža starp normālu lietošanu un interneta atkarību?

Šī tēma bija aktuāla pirms desmit gadiem, bet tā nezaudē savu aktualitāti arī šodien.

Reizēm mūs šokē ar cipariem. Dažādās valstīs dažādu zinātnisko sabiedrību veiktie daudzie pētījumi sniedz dažādus skaitļus. Šie cipari ir ļoti atšķirīgi, bet iemesls ir tajā, ka ļoti atšķiras novērtējuma kritēriji.

Pret visiem šiem cipariem ir jāattiecas ļoti uzmanīgi un pārdomāti, uzmanīgi aplūkojot metodiku, uz kuras pamata tikuši veikti aprēķini.

Faktiski mums piedāvā datus diapazonā no 50 līdz 1 procentam interntatkarīgo no kopējā lietotāju skaita. Tas norāda uz to, ka ir ļoti lielas atšķirības starp aprēķina metodikām un pašas šīs parādības izpratni.
No visas aprēķinu dažādības visbiežāk izmanto analoģiju ar atkarību no tā dēvētajām psihoaktīvajām vielām (alkohols, narkotikas utt.). Tomēr ievērojama daļa pētnieku uzskata šādu pieeju par nepareizu un norāda uz tā acīmredzamajiem trūkumiem.
1.33
Grifits un vairāki viņa domubiedru piedāvā internetatkarības novērtēšanai izmantot biosociālo modeli, kurā seši izmantojami kritēriji faktiski sastopami jebkurā atkarībā vai kaitīgajā ieradumā.

Vēl jo vairāk tāpēc, ka visu veselības raksturojumu daudzveidību, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas uzskatu, iespējams reducēt uz turpmāk norādītām četrām koncepcijām:
1. Medicīniskais modelis – definējumiem, kas satur medicīniskas pazīmes un raksturojumus, veselība kā slimību un to simptomu neesamība
2. Biomedicīniskais modelis — subjektīvu neveseluma sajūtu un organisku traucējumu neesamība
3. Biosociālais modelis — tiek ietvertas kopumā aplūkojamās medicīniskās un sociālās pazīmes, turklāt prioritāte tiek dota sociālām pazīmēm
4. Vērtību-sociālais modelis – veselība kā cilvēka vērtība tieši šim modelim pieskaitāms BO3 definējums.
Sīkāk biosociālo modeli un tās kritērijus aplūkosim nākamajā rakstā.
Bet pagaidām saudzējiet sevi un izmantojiet, ja nepieciešams, ārstu un labu psihologu pakalpojumus.

Esiet veseli!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!