Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Atkarība no ieradumiem

No sērijas «Internet-atkarība – tā ir …»

images12301Mūsu pārsteidzošajā laikmetā cilvēku dzīvi pastāvīgi aizpilda dažādas darīšanas un notikumi. Lielais darīšanu apjoms, ar ko var nodarboties, sākas ar interesantu darbu, līdz pat sporta nodarbībām. Aizraušanos jomā var baudīt garšīgu ēdienu, iemīlēties un tikt mīlētam. Šādā veidā gūtais apmierinājums rada dvēseles pacēlumu un dzīves baudīšanu.

Bet var aizrauties arī ar alkoholu, cigaretēm, internetu un narkotikām, tādējādi cenšoties aizbēgt no realitātes un ikdienas rūpēm. Tomēr katram kokam ir divi gali. Un tas, kas šodien palīdz atbrīvoties no negatīvām emocijām, kas pārnes ilūziju un virtuālajā pasaulē, nespēj atrisināt ikdienas problēmas. Tas vien aizēno tās uz laiku, iedzen dziļāk. Un katrs nākamais mēģinājums “aizmirsties un novērst uzmanību” ar laiku kļūst aizvien mazāk rezultatīvs.

Tā rodas ieradums, bet pēc tam arī atkarība. To viegli apliecinās ikviens labs psihologs.
Atkarība izpaužas kā slimīga pieķeršanās kaut kam vai kādam. Jā! Nav nekā pārsteidzoša, tā var izpausties kā kaut kāda nodarbe, garšīgs ēdiens vai narkotiskā viela, kā aizraušanās ar internetu vai pat ar cilvēku. Ir grūti uzskaitīt to ieradumu daudzveidīgumu, kuru iegūst viens vai otrs cilvēks.

Aizraušanās objekts un pat kaisle pilnībā pakļauj indivīdu, pārņemot viņu. Tas kļūst creaturepar viņa dzīves jēgu un mērķi, liekot visam griezties ap šo atkarību, atrauties no kuras ir neizsakāmi grūti. Cilvēks kļūst par savas atkarības vergu.

Ne velti visi šā vārda skaidrojumi un tā sinonīmi ir nozīmes ziņā tuvi.
Vārda “atkarība” sinonīmi = pakļautība, nepatstāvīgums, atkarīgs (pakļauts) stāvoklis. Atkarība = nebrīve (gūsts, pakļautība, verdzība).

Tāpēc atkarīgs cilvēks, ja arī ar laiku saprot kaitīgumu, kas viņam tiek nodarīts, vienalga nespēj atteikties arī no mazas šīs “baudas” devas. Diskomforts, kuru viņš izjūt no pretdarbošanās savai atkarībai, pārsniedz veselo saprātu.

Cilvēkam ir ārkārtīgi grūti patstāvīgi cīnīties ar savu atkarību, tāpēc liela nozīme ir palīdzībai, ko sniedz tuvi cilvēki, labs psihologs.

Ir jāapzinās, ka cīnīties nākas ar cilvēka organisma psiholoģiskiem un fizioloģiskiem aspektiem. Tas ir grūts un sarežģīts ceļš, kam reizēm ir nepieciešama individuāla pieeja.

Turpinājums sekos.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!