Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Laimīga ģimene

Cilvēks ir radīts laimei. Ir tāds teiciens.

Ikviens cilvēks vēlas dzīvot laimīgā ģimenē, taču šis jēdziens ir diezgan izplūdis. Kas ir laimīga ģimene Bagāta? Daudzbērnu? Vai ir kādi citi definējumi?
с3
Ļevs Tolstojs savulaik izteica šādu domu:
Visas laimīgās ģimenes līdzinās viena otrai, bet katra nelaimīgā ģimene ir nelaimīga savā veidā.

Par pamatu ņemsim izteiciena pirmo daļu un aplūkosim to sīkāk, kādas ir laimīgas ģimenes, un kāpēc tās ir savstarpēji līdzīgas?

Lai to noskaidrotu, tiksim skaidrībā ar ģimenes pamatfunkcijām:

Reproduktīvā – bāzējas uz bioloģisko vajadzību pēc dzimtas turpināšanas. Tā pilda dubultu uzdevumu. Pirmais – tiek apmierināta individuālā vajadzība pēc seksuālās tuvības un bērnu radīšanas. Otrais – tiek pildīts sabiedriskais uzdevums atražot valsts vai nācijas populāciju.

Saimnieciski sadzīviskā – atbild par ģimenes veselīgiem sadzīves apstākļiem un pilnvērtīgu ēdināšanu, par bērnu un darbnespējīgo radinieku uzturēšanu, par kopīgu saimniekošanu. Pēdējā ietilpst pārtikas produkti, apģērbs, mājokļa apstākļi utt. Šajā funkcijā ietilpst arī mājas darbi un to sadalījums ģimenes locekļu starpā.

Audzinošā
– tā attiecas kā uz augošo paaudzi, tā arī uz pieaugušajiem, tā tiek realizēta, attīstot personas potenciālu un īstenojot nepārtrauktu audzināšanu, vecāku uzraudzībā nodrošinot bērnu un ģimenes vecāko locekļu pašaudzināšanu. Turklāt audzināšana pamatojas uz ģimenes un sabiedrības tradīcijām.

с8
Brīvā laika – sākotnēji šķietami nenozīmīgā funkcija patiesībā rada būtisku ietekmi uz ģimenes vienotību, uz kopīgu interešu radīšanu. Atbild par ģimenes locekļu brīvā laika pavadīšanu un pilnvērtīgu emocionālu un fizisku atpūtu.

Ekonomiskā – nodrošina iztikas līdzekļus, tostarp ģimenes nepilngadīgajiem un darbnespējīgajiem locekļiem. Atbild par materiālo un sociālo statusu. Pārvalda ģimenes budžetu, līdzekļu izlietojuma preču un produktu iegādei, plānošanu un organizēšanu.

Emocionālā – ietver sevī uzdevumu saglabāt psiholoģisko veselību kā visai ģimenei, tā arī atsevišķiem tās locekļiem. Rada mīlestības, savstarpējās palīdzības, savstarpējās saprašanās, psiholoģiskās aizsardzības un garīgās tuvības atmosfēru.

Sociālā statusa — ģimenes un atsevišķu tās locekļu sociālā statusa uzturēšana un saglabāšana.
Tagad aplūkosim, cik ļoti laimīga ģimene ir atkarīga no iepriekš uzskaitīto funkciju izpildes.
с6
Bērni un vecāki ar lepnumu nosauc un atsaucas uz savu uzvārdu, viņiem nav pamata kaunēties par savu ģimeni, tas nozīmē, ka ģimene veiksmīgi pilda sociālā statusa funkciju. Vecāki lepojas ar saviem bērniem, priecājas par viņu panākumiem – tiek pildītas audzināšanas un reproduktīvā funkcija. Kopā ar visu ģimeni pavada brīvo laiku, atpūšoties fiziski un emocionāli, kopīgi un draudzīgi svin svētkus, kopā pārdzīvo panākumus un neveiksmes – realizējas brīva laika un emocionālā funkcija. Materiālā ziņā ģimene ir pietiekami nodrošināta atbilstoši savam statusam, pateicoties pareizam pienākumu un savstarpējās palīdzības sadalījumam attiecībā uz saimniekošanu – tas ir veiksmīgas sociāli sadzīviskās un ekonomiskās funkcijas izpildes rezultāts.

Kāds teiks, ka tā ir fantastika un tā nemēdz būt! Mēdz gan, un kā vēl, visās laimīgās ģimenēs ir tieši tā. Un dzīvo viņi laimīgi. Bet tas, kādā veida viņi to visu panāk – tas jau ir pavisam cits jautājums un nākamās sarunas tēma.

No uzskaitītajiem piemēriem ir labi redzams, ka laimīga ģimene veidojas tad, ja pilnībā tiek izpildītas visas obligātās ģimenes funkcijas. Bet pateicoties tam, var izdarīt secinājumu, ka visas laimīgās ģimenes ir savstarpēji līdzīgas.

Turpinājums sekos:


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!