Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Laimīga ģimene 2. d.

Tātad, esam noskaidrojuši par laimīgam ģimenēm un sapratuši, kāpēc tās ir savstarpēji līdzīgas, aplūkosim nelaimīgās ģimenes un to īpatnības. Kāpēc katra nemainīga ģimene ir nelaimīgā savā veidā?
н1
Aplūkosim, piemēram, laulības dzīves sākumu. Liels jaunlaulāto skaits tā arī neizdzīvo šo sākotnējo periodu. Kāpēc?

Pirmais un laikam arī visraksturīgākais iemesls ir ekspektāciju un realitātes neatbilstība. Uzsākot ģimenes dzīvi, jaunieši ienes jaunizveidotajā ģimenē savas, no vecāku ģimenes pārņemtās tradīcijas un kārtību. Bieži vien, savas savstarpējās attiecības viņi cenšas veidot saskaņā ar savu mammu un tētu savstarpējām attiecībām, kas ne vienmēr ir prātīgi un pareizi. Tāpēc arī pastāv tā dēvētais savstarpējās pierīvēšanās periods. Šajā periodā viņiem ir jāatrod savs paņēmiens, kā veidot savstarpējās attiecības, kas apmierinātu abas puses. Bet, ja tas neizdodas, tad nesanāk izveidot savstarpējās sapratnes un mīlestības, psiholoģiskās un garīgās tuvības atmosfēru, tātad arī ģimenes emocionālā funkcija netiks pildīta.
н3
Otrā lieta, kas bieži noved pie ģimenes izjukšanas, lai arī cik dīvaini neizklausītos, ir nespēja vadīt mājsaimniecību. Jaunieši , kas nav ieradināti pie ģimenes darba, kurus vecāki ir izlutinājuši, uzskata, ka ar mājas darbiem ir jānodarbojas kādam citam, bet ne viņiem. Viņu nevēlēšanās un neprasme pildīt šādus darbus noved pie strīdiem un konfliktiem. Tādās ģimenēs netiek pildīta saimnieciskā sadzīves funkcija.

Ar audzināšanu saistītajos konfliktos, novērojama audzināšanas funkcijas nepildīšana. Dažāda attieksme pret ģimenes ienākumiem traucē ekonomisko funkciju.

Ikviens ģimenes konflikts, ikviens strīds aizsākas ar ģimenes funkciju traucējumiem. Dažās ģimenēs vērojami vienlaikus vairāku funkciju traucējumi.

Saprotot, ka pat vienas funkcijas nepildīšana padara ģimeni nelaimīgu, tad divu un vairāku funkciju iespējamās kombinācijas noved pie acīm redzamas nelaimīgas ģimenes iemeslu daudzveidības. No tā ir viegli izdarīt secinājumu, ka katra nelaimīga ģimene ir nelaimīga savā veidā.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!