Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Saziņa laulāto starpā

Ja analizēsim, kā laulātie kontaktējas veiksmīgās ģimenēs, tad visupirms atzīmēsim atklātumu un nesāpīgu jebkādu tēmu apspriešanu. Vadoties pēc savstarpējas uzticēšanās, laulātie cenšas rast savstarpēji pieņemamus risinājumus, kas balstās uz partnera jūtu apzināšanos un savstarpēju cieņu vienam pret otru.

Saziņa ģimenē

Saziņa ģimenē


Bet saziņas traucējumi norāda uz konfliktus izraisošu tēmu pastāvēšanu. Bez šaubām, ikvienā ģimenē var būt zināmas sāpīgas tēmas, kuru apspriešana var novest pie konfliktsituācijas. Tomēr, ja ir nepieciešams apspriest šādas tēmas, ir svarīgi apzināties partnera pārdzīvojumus un atrast konstruktīvu, nesāpīgu ceļu, lai izietu no šīs situācijas.Vienkārša tēmas noklusēšana vai izvairīšanās no apspriešanas pēc abpusējas klusas vienošanās turpmāk var novest pie ievērojamas problēmas eskalācijas. Tāpēc tad, kad rodas šādas tēmas, ir uzreiz pareizi jāsaprot un jāapzinās laulāta pārdzīvojumi, jāpieņem tas kā nepieciešamība un jāizturas ar līdzjūtību, bet, ja iespējams, tad arī ar veselīga humora devu.

Jums ar šo cilvēku būs jādzīvo, jāveido laimīga dzīve un vienmēr jāspēj viņam palīdzēt, jāatbalsta, jāaizsargā, tādēļ nevajag “gūt uzvaras”. Tāpēc tās jūtas, kuras veltīsit otram, atgriezīsies pie jums, stiprinot savstarpējo tuvību un cieņu.

Par lielu konfliktu cēloni var būt greizsirdība vai aizskarts lepnums. Vairieties no šiem netikumiem. Greizsirdība spēj ne tikai izjaukt ģimeni, bet arī sabojāt dzīvi pašiem greizsiržiem.

Dāvājiet saziņu

Dāvājiet saziņu


Vienmēr atcerieties, ka viss labais un sliktais ģimenes dzīvē notiek ar jūsu atļauju vai pamudinājumu. Visas jūsu rīcības, jūtas, attieksme pret laulāto un bērniem atgriežas vairākkārt pastiprinātā veidā. Viss, ko jūs izdarīsit vai novēlēsit tuviniekiem, obligāti pie jums atgriezīsies!

Vēlam jums laimi!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!