Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Par ģimenes neveiksmīgumu

Šaubīties par to, ka lielākā daļa laulību tiek veidotas, pamatojoties uz “siržu savienību”, un dzinējspēks ir mīlestība, mums neļaus daudzie sociologu pētījumi. Turklāt teiciens “līdz nāve mūs šķirs” apliecina vīrieša un sievietes savienības labprātīgo izvēli. Kāpēc tad rodas neveiksmīgas ģimenes?

Paplašināsim pasaules redzējumu un aplūkosim visus laulību motīvus. Kopumā ir trīs motīvi: mīlestības dēļ, aprēķina dēļ un, ja var tā izteikties, nepieciešamības dēļ. Pēdējā jēdzienā ietilpst tādi gadījumi kā “pienācis laiks”, “nebija izejas”, “iekritām” utt.

Neveiksmīgums ģimenē

Neveiksmīgums ģimenē


Interesanti, ka arī “paplašinātā” variantā neveiksmīgu laulību skaits procentuālā attiecībā būs tāds pats.
Un atkal atgriežamies pie jautājumiem par neveiksmīguma iemesliem.

Un pirmais no tiem ir atšķirības tajā, kā laulātie saprot ģimenes vērtības. Psihologu pētījumi ļauj izšķirt šādas problēmas:
1. Bērnu audzināšana
2. Laulāto savstarpējās attiecības, tostarp seksuālā tuvība
3. Katra laulātā attieksme pret otra vecākiem
4. Mājas un finansiālo pienākumu sadalījums

Šeit ir jāpiemin tādas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, kā galveno sfēru prioritārums. Ja vīriešiem raksturīgs augsts materiāli finansiālās sfēras nozīmīgums, tad sievietēm vairāk svarīgs faktors savstarpējo attiecību sfērā, un nepietiekama (pēc viņu domām) mīlestības un sajūsmas (cieņas) izrādīšana rada viņās būtisku satraukumu.

Otrais iemesls, kāpēc rodas neveiksmīgas ģimenes ir laulāto rakstura īpašības. Ja abu laulāto vai viena no viņiem raksturā ir emocionāla nestabilitāte, tieksme gūt virsroku, aizdomīgums utt., tad negatīva psiholoģiskā klimata rašanās ģimenē ir garantēta.

Kā tad kontaktējas laulātie veiksmīgās ģimenēs?

Turpinājums nākamajā rakstā.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!