Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Ģimene un tās pamatfunkcijas

Kā apgalvo J. N. Solovjova: «Ģimene ir sabiedrības šūna, tā palīdz organizēt ikdienas dzīvi, tā ir veidota, pamatojoties uz uzticību un radniecīgām savstarpējām attiecībām, t. i. attiecībām starp vīru un sievu, vecākiem un bērniem, brāļiem un māsām, citiem radiniekiem, turklāt tiek pieņemts, ka visi dzīvo kopā, viņiem ir kopīga finansiālā atbildība un saimniecība”.

Ģimenes funkcijas

Ģimenes funkcijas


Ģimenes jēdziens mums visiem ir ļoti svarīgs – lielākā daļa cilvēku ir vai ir bijuši ģimenes attiecībās.

Kāpēc vispār ir vajadzīga ģimene? Lieta ir tāda, ka, atrodoties ģimenes attiecībās, ir daudz vieglāk un izdevīgāk realizēt dažādas vitāli svarīgas nepieciešamības – t. i. tiek realizētas ģimenes funkcijas. Bet kas tad ir ģimenes funkcijas? Tā ir tāda ģimenes ikdienas dzīves joma, kas obligāti palīdz efektīvi realizēt tās vai citas ikviena ģimenes locekļa nepieciešamās vajadzības. Pēc būtības katrā atsevišķā ģimenē var būt vairākas ģimenes funkcijas, viss ir atkarīgs no tās locekļu galvenajām vajadzībām. Bet, saskaņā ar vairākiem pētījumiem, pastāv galvenās ģimenes dzīves funkcijas. Tieši par tām mēs runāsim turpmākajos šā cikla rakstos. Un tā ir svarīga informācija, tieši ir tas, par ko mēs neaizdomājamies ikdienas dzīvē, bet kā dēļ zaudējam sievas un vīrus. Vai nav vienkāršāk dzīvot ģimenes dzīvi apzināti?

Prieks būt kopā

Prieks būt kopā


Labi funkcionējoša ģimene ir svarīga ne tikai tās locekļiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Tā ir pozitīva sociāli psiholoģiskā klimata garantija, noziegumu samazināšanās garantija un sociāli atstumto, ar dzīvi neapmierināto cilvēku skaita samazināšanās garants. Pēc būtības, ģimene mūsu sabiedrībā ir stabilitātes garants un vienīgais personības attīstības ceļš. Kur gan citur, ja ne ģimenē, izpaužas mūsu labākās īpašības, kur mums palīdz noskaidrot savus lielākos trūkumus un atbrīvoties no tiem?

Tā ir ļoti svarīga saruna, un mēs obligāti turpināsim to turpmākajos rakstos. Ja kādam šķiet, ka viņš zina gana daudz par ģimenes attiecību psiholoģiju, tad piedāvājam aplūkot šo bieži apspriesto tēmu no zinātniskā viedokļa.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!