Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Gatavība laulībai agrā jaunībā. 2. daļa

Dabas un kultūras ietekme

Turpinot tēmu, aplūkosim tādu divu pretēju faktoru, kā cilvēka daba un sabiedrības kultūra, ietekmi uz cilvēku. Pirmais faktors ir cilvēka fizioloģija un viņa dzimtas turpināšanas instinkti. Otro faktoru iepriekš nosaka sociālā vide un sabiedrība, kurā konkrētais cilvēks piedzimis, tiek audzināts un dzīvo.

Dzimtas turpināšanas instinkti

Cilvēks un daba

Cilvēks un daba

Divu «uzvedības programmu» pastāvēšana uzliek zināmus ierobežojumus cilvēka darbībām un rīcībai. Tāpēc psiholoģiskā gatavība laulībām un ģimenes dibināšanai prasa, lai tiktu sasniegta zināma brieduma pakāpe katrā no šiem faktoriem.

Aplūkosim, piemēram, fizioloģisko briedumu, kas izpaužas kā spēja ieņemt un dzemdēt bērnu. Tā pārsvarā iestājas trīspadsmit-četrpadsmit gados, un šis līmenis saglabājas pēdējo gadsimtu laikā.

Pavisam savādāk izskatās sociālā brieduma sasniegšana. Ja senos laikos sociālais briedums vecuma ziņā sakrita ar fizioloģisko briedumu, tad mūsdienās pieaugšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Tagad, lai sasniegtu sociālo briedumu, ir jāizdzīvo ilgstošs bērnības periods, pēc tam jāiegūst izglītība – no sākuma vispārīgā, pēc tam profesionālā vai augstākā utt. Faktiski sociālā brieduma sasniegšana ieilgst līdz 21-25 gadu vecumam.

Kā piemēru var aplūkot mūsdienu jauniešus aptuveni 18 gadu vecumā. Viņi vēl nav gatavi patstāvīgai dzīvei, bet sociālais briedums vēl ir veidošanās procesā. Tāpēc viņi alkatīgi uzsūc sevī informāciju par apkārtējo pasauli, viņiem ir augstākais punkts attiecībā uz vajadzību pēc izziņas un saziņas. Rezultātā ģimenes izveide šādā vecumā izraisīs problēmas jaunlaulāto profesionālajā izaugsmē un, bez šaubām, ierobežos viņu saziņas loku, un agrāk par paredzēto laiku prasīs pielāgot savu dzīvi ģimenes vajadzībām.

Sabiedrība un cilvēks

Sabiedrība un cilvēks


No otras puses, nedrīkst ignorēt faktu, ka no fizioloģijas viedokļa 18-25 gadu vecums ir vislabvēlīgākais bērnu radīšanai. Bet jau 30-35 gadu vecumā lielākā daļa sieviešu cenšas apturēt šo procesu. No tā izriet acīmredzams secinājums, ka sievietēm ģimenes izveides un bērnu radīšanas periodu ierobežo iepriekš minētie nosacījumi.

Šeit slēpjas pretrunas starp sabiedrību un dabu. Dabai, gluži tāpat kā arī pirms gadu simteņiem, bērnība beidzas līdz ar fizioloģisko briedumu, pusaudžu vecumā veidojas un uzplaukst jūtas, bet jaunība – laulību attiecību un ģimenes dibināšanas laiks.

Tieši daba ir noteikusi jaunību kā fizioloģiskās nobriešanas, gatavības laulībām un ģimenes dibināšanas laiku, bet sabiedrība diktē pavisam savādākas vecuma normas.

Turpinājums sekos:

Jauniešu centieni:


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!