Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Mūsdienas un gatavība dibināt ģimeni

Iepriekšējā rakstā mēs aplūkojām, kā mūsdienu strauji mainīgā pasaule ietekmē cilvēka gatavību un vēlmi stāties laulībā, veidot ģimeni. Tiešām, mūslaiku cilvēks pārsvarā izvēlās vispirms iegūt profesiju un likt pamatus karjerai, atliekot ģimenes dzīvi uz vēlākiem laikiem.

Jau pagājušā gada trešajā ceturtdaļā tradicionālai ģimenei blakus stājās tādas alternatīvas kā civillaulība, vieslaulība un tās analogs – laulāto attiecības uz kādu laiku. Savukārt, mūsu laikmets iezīmēja tendences viendzimuma laulību legalizācijai, taču šādām attiecībām nav nekā kopēja ar ģimeni, jo netiek pildīta ģimenes pamatfunkcija – bērnu radīšana.

Gatavība dibināt ģimeni un mūsdienas

Gatavība dibināt ģimeni un mūsdienas


Taču atgriezīsimies pie jautājuma par gatavību stāties laulībā, lai dibinātu tradicionālu ģimeni. Jāatzīmē, ka mūsdienās tādām ģimenes funkcijām kā saimnieciskā, ekonomiskā, seksuāli erotiskā un bērnu radīšanas vairs nepieder galvenā loma un šodien dominēt sāk psiholoģisko attiecību un audzināšanas funkcijas – tās veido pamatu saskanīgām ģimenes attiecībām.

Vēl samērā nesen tika uzskatīts, ka, sasniedzot zināmu vecumu, ikkatrs cilvēks automātiski ir gatavs stāties laulībā un dibināt ģimeni. Līdz ar to pētījumos tika iesaistīti tikai un vienīgi jaunieši. Taču šodien jaunlaulāto vidējs vecums ir būtiski lielāks, pieaudzis arī vēlīno un atkārtotu laulību skaits. Pie pētījumu rezultātiem par jauniešu gatavību dibināt ģimeni – plašākā un izvērstākā veidā mēs pievērsīsimies vēlāk, bet tagad aplūkosim psiholoģisko gatavību dibināt ģimeni un noslēgt laulību dažādās, stingri noteiktajās vecumu grupās.

Turpinājums nākamajos rakstos.

Nu, ja nav, tad arī nevajag! Mūsdienu realitātes:


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!