Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kā cilvēka vecums ietekmē viņa gatavību laulībai

Tātad, iepriekš mēs noteicām, ka psiholoģiskā gatavība laulībai lielā mērā ir atkarīga no cilvēka vecuma. Tāpēc pētījuma izlasi veidoja triju vecumu grupu cilvēki: 17–21, 21–40 un 40–60 gadu vecumā.

Sāksim ar jauniešu grupu vecumā no 17 līdz 21 gadam. Agrā jaunībā laulības būtības izpratne, priekšstats par vēlamo dzīvesbiedru un paša gatavība būt par vīru vai sievu vēl tikai top un veidojas. Jauniešiem vēl nav skaidras izpratnes jautājumos par laulību un partnerattiecību veidošanu dominantes noteikšanas ziņā, par lomu sadalījumu bērnu audzināšanā un ģimenes saimniecībā.

Gatavība laulībai briedušiem cilvēkiem

Gatavība laulībai briedušiem cilvēkiem


Atšķirībā no iepriekšējās vecuma grupas brieduši cilvēki vecumā no 21 līdz 40 gadiem krietni vairāk psiholoģiski predestinēti ģimenes dzīvei. Tiem jau ir izveidojies skaidrs priekšstats par laulāto attiecībām, izpratne par partnera lomu ģimenes izveidē un abpusējās interesēs. Sāk dominēt orientācija uz konkrētu cilvēku. Šajā vecumā labs sarunu biedrs var kļūt par partneri ģimenes veidošanā.

Pēdējā no aplūkojamām grupām vecumā no 41 līdz 60 gadiem, salīdzinājumā ar jaunākiem cilvēkiem, vērojama mazāka gatavība laulībai. Šajā vecumā jau ir noformējies priekšstats par vēlamo ģimenes modeli un par laulāto attiecību konkrētu struktūru. Galvenais kļūst tāda partnera piemeklēšana, kurš būtu piemērots iecerētam ģimenes modelim.
Tādejādi kļūst acīmredzams, ka psiholoģiska gatavība ģimenes veidošanai sasniedz savu augstāko pakāpi brieduma gados.

Runājot par vīriešiem un sievietēm piemītošām atšķirībām gatavībā veidot ģimeni, jāatzīst, ka atkarībā no dzimuma izpaužas zināmas atšķirības. Vīrieši vērtē sievieti kā partneri saskarsmē, seksā un bērnu audzināšanā. Par svarīgāko vērtību dzīvē viņi uzskata ģimenes materiālo nodrošināšanu un sociālo aktivitāti. Sievietes toties savu psiholoģisko gatavību laulībai sasaista ar konkrēta tipa vīrieti, kurā viņi saskata partnerim vēlamās raksturīpašības, kas pēc sievietes ieskatiem nepieciešamas veiksmīgai laulībai.

Šādas atšķirības izskaidrojamas ar tradicionāliem priekšstatiem par vīrieša un sievietes lomu ģimenē, un, protams, arī ar fizioloģiskām īpatnībām.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!