Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Gatavība ģimenes dibināšanai

Ģimenes aktualitāte sabiedrībā

Lielākajai daļai jauniešu, un arī ne tikai viņiem, ģimenes dibināšana šķiet viens no svarīgākajiem uzdevumiem dzīvē. Tomēr šā uzdevuma realizēšanai ar vēlēšanos vien nepietiek. Šeit pirmajā vietā ir tāds jēdziens kā gatavība ģimenes dibināšanai.

Sena ģimene

Sena ģimene


Šis jautājums ir tik svarīgs kā personiskā, tā arī sociālā ziņā, ka tā izpēte notika jau kopš tiem senajiem laikiem, par kuriem mums ir pieejami rakstiski vai mutiski avoti. Tas ir aktuāls atsevišķi ņemtam cilvēkam, svarīgs sabiedrībai. Visi reliģijas veidi ir veltījuši un velta tam paaugstinātu uzmanību, ikviena valsts un tās valdnieki arī šo jautājumu ir rūpīgi kontrolējuši.

Tēma par gatavību dibināt ģimeni ir tik plaša, ka ir nepieciešams vesels rakstu cikls. Mūsdienu cilvēkam ir interesanti, kā gatavība tika noteikta senatnē, turklāt dažādām tautām ar dažādiem reliģiskajiem uzskatiem. Kā tā mainās atkarībā no sabiedrības sociālās iekārtas.

Līdz ar psiholoģijas kā zinātnes izveidi XX gs. tā otrajā pusē sāka rūpīgi pētīt arī psiholoģisko gatavību ģimenes dibināšanai. Psiholoģiskā zinātne pārsvarā izšķir divus šīs gatavības virzienus. Pirmajā virzienā pēta cilvēka gatavību darbībai kopumā. Otrā pieeja pēta cilvēka kā personības psiholoģisko gatavību mijiedarbībā ar viņa vecumu.

Iepazīšanās

Iepazīšanās


Par pieaugušo ģimenes un ģimenes attiecību problēmu aktualitāti liecina arī tas, ka pēdējā laikā parādījušies atsevišķi pētījumi par gatavību uzsākt dzimumdzīvi, gatavību kļūt par vecākiem, gatavību adoptēt, gatavību kļūt par māti vai tēvu.

Mūsdienu pasaule ar savām izmaiņām, kas izpaužas kā pieaugošā demokratizācija un emancipācija, tehnokratizācijas un individualizācijas pastiprināšanos, ir novedusi pie tā, ka sāk notikt dziļas izmaiņas cilvēku attieksmē pret ģimeni un laulībām. Diezgan daudz jauniešu ir sākuši uzdot jautājumu par stāšanās laulībā un ģimenes izveides lietderīgumu.

Pirmās daļas beigas.

Turpinājums sekos.

Par tēmu:


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!