Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Par izvēles patstāvību

Diemžēl mūsdienās vērojama skumja tendence, ka aizvien vairāk palielinās to jauniešu skats, kuriem, pametot vecāku māju, nav pozitīva laimīgas ģimenes dzīves un siltu laulāto attiecību parauga. Tam pieskaitāmi arī lieli trūkumi abu dzimumu mūsdienu jauniešu emocionālajā attīstībā. Rezultātā, veidojot jaunu ģimeni, viņi cenšas iespēju robežās tos kompensēt, bet šo trūkumu novēršanas izdošanās ir atkarīga jau no viņu patstāvības un prasmes sasniegt izvirzītos mērķus.

Par izvēles patstāvību

Par izvēles patstāvību


Diemžēl jauniešu nobriešanas periods bieži notiek vecāku stingrā uzraudzībā. Vecāku rūpes nesniedz jauniešiem iespējas un nerada nepieciešamību patstāvīgi pieņemt tos vai citus lēmumus, neradina veikt patstāvīgu izvēli. Tātad viņiem trūkst prasmju ne tikai pašiem veikt izvēli, bet arī prasmju izvērtēt izvēles pareizību.

Bieži sastopami gadījumi, kad vecāki nosaka pat izglītības jomu, cenšoties realizēt savus plānus, paši savas vēlmes, pilnībā vai daļēji ignorējot jauniešu aizraušanās un spējas. Par kādu gan patstāvību var runāt šādos gadījumos?
Reizēm tas noved pie situācijas, kurā partnera izvēle notiek nejauši no neliela tuvu cilvēku skaita, vai arī pēc vecāku norādījumiem vai ieteikumiem.

Lai varētu izdarīt patstāvīgu izvēli, arī pašam ir jābūt patstāvīgam.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!