Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Kāpēc cilvēki dibina ģimeni

Kas tad ir pati ģimene? Ja ielūkosimies skaidrojošā vārdnīcā, tad par ģimeni tiek runāts kā par cilvēku grupu, kuri dzīvo kopā un ir saistīti ar radnieciskām saitēm. Šajā grupā ietilpst vīrs, sieva, bērni, vecāki utt.

Ģimenes attiecības

Ģimenes attiecības


Aplūkosim tuvāk, vai šī grupa ir tik vienkārša? Kāpēc tā visu laiku atrodas sociologu un demogrāfu, vēsturnieku un filozofu izpētes un uzmanības lokā? Tā nedod mieru ekonomistiem un juristiem. Ar to nodarbojas ētikas un estētikas speciālisti. Un cik milzīga interese par to ir no mediķu un fiziologu, pedagogu un psihologu puses!

Interesanti, ka katra no šīm zinātnēm ģimenes izpētē atrod savus uzdevumus, un atbilstoši sniedz un piešķir savus definējumus. Piemēram, filozofi un sociologi definē ģimenes vietu, būtību un sociālās funkcijas, kuras ģimene izpilda sabiedriskajā dzīvē.

Sabiedrības molekula

Sabiedrības molekula


Jāatzīmē, ka sociologu viedoklis par ģimeni kā par mazu sociālo grupu, kas ir sabiedrības elementārā šūniņa, ir vispārpieņemts. Pastāv arī tāds pieņēmums – atsevišķas ģimenes ir sabiedrības molekulas. Sekojot loģikai, iznāk, ka šī “mazā sociālā grupa” ir sabiedrības molekula. Lūk, tas arī izraisa milzīgu interesi!

Sabiedrības molekula
Ar ko tad ģimene atšķiras no citām mazām sociālajām grupām? Tie paši sociologi apgalvo, ka visus ģimenes locekļus apvieno:
– laulību vai radnieciskas saiknes,
– kopīga saimniecība,
īpašas sociāli psiholoģiskās, emocionāli ētiskās attiecības,
– tiesiskās attiecības,
– savstarpējā palīdzība un morālā atbildība.
Lūk, kas ir šī “mazā sociālā grupa”, kuru pieņemts dēvēt par ģimeni. Lūk, kur slēpjas tās spēks un popularitāte.
Tieši šī iemesla dēļ tai tiek pievērsta tik liela uzmanība.

Vai ir vērts dibināt ģimeni?

Bet par to turpmākajos rakstos.

Taču varbūt viss ir daudz vienkāršāk?


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!