Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Ģimenes laimes noslēpumi

Laimes jēdziens pats par sevi ir diezgan daudzveidīgs, līdz ar to arī komplicēts. Piemēram, kāds, padzēris avota ūdeni, uzsauks: “Cik es esmu laimīgs!” Savukārt, kādam citam, lai justies laimīgam, būs jāizveido karjera vai jānopelna ļoti daudz naudas, bet trešais vēlēsies nodibināt stipru un mīlošu ģimeni.

Ģimenes lapene

Ģimenes lapene


Tādēļ noskaidrosim, kas tad ir – ģimenes laime, un no kā tā sastāv? Vispirms ir jāuzsver, ka veselīgu klimatu ģimenē veido laulāto savstarpējās attiecības no vienas puses, un bērnu un vecāku attiecības no otras. Ja ģimenē valda pilnīgas uzticības, mīlestības un savstarpējas sapratnes atmosfēra laulāto starpā, bet bērnu un vecāku attiecības ir mīlestības, cieņas un savstarpējas atbildības sajūtas pilnas, tad tādai ģimenei jābūt laimīgai.

Ģimenes dzīve viss ir ļoti cieši saistīts. Bērni nostiprina ģimenes šūniņu, “iecementē” vecāku jūtas, kā arī attīsta tās morāles un tikumības virzienā. No otras puses, pašu bērnu labklājība ir atkarīga no vecāku mīlestības, no viņu uzticēšanās un sapratnes.

Kur tad slēpjas labu attiecību un savstarpējas sapratnes starp vecākiem un bērniem (vēl jo vairāk dažādu vecumu bērniem) noslēpums?

Psiholoģijā ir jēdziens par pieciem attiecību tipiem: diktāts, aprūpe, konfrontācija, neiejaukšanās un sadarbība. Varētu šķist, ka visi ģimenē vēlas sadarbību, nevis konfrontāciju, taču reālā dzīvē tas izdodas nebūt ne visiem. No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka piespiest bērnu kaut ko izdarīt ar pavēlēm ir daudz vienkāršāk, nekā pārliecinot par nepieciešamību rīkoties tieši tā, kā uzskata vecāki.

Stingrs brīdinājums

Stingrs brīdinājums


Interesanti, ka, ja attiecībā pret pusaudžiem vecāki ne vienmēr var izmantot tiešu spiedienu, tad ar mazuļiem vecāki bieži vien rīkojas bez jebkādām ceremonijām. Taču der atzīmēt, ka bērnu – vecāku attiecības veidojas pakāpeniski, un no šīm attiecībām ir tieši atkarīgs, kā veidosies augošā bērna rakstura iezīmes. Ja bērnībā pret bērnu izturējās no spēka pozīcijām, un jau kopš agrīna vecuma bērnam nebija izvēles brīvības attiecībā uz savu uzvedības līniju, tad arī turpmāk nav jēgas no bērna gaidīt gribas izpausmes un patstāvību lēmumu pieņemšanā.

Turpinājums sekos.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!