Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Ģimenes izveides dzinējspēks

Vairumā gadījumu ģimenes dibināšanas dzinējspēks ir mīlestība, un jaunās ģimenes svarīgākais mērķis – saglabāt to.

Ģimenes dibināšanas dzinējspēks


Kad rodas vajadzība un pienāk laiks mīlēt, mēs iekšēji jau esam gatavi, savā sirdī jau esam izveidojuši cilvēka tēlu, tikšanās ar kuru iekvēlinās burvīgu un neatkārtojamu jūtu liesmu. Jūtu, kuras tiek apzīmētas ar burvīgo vārdu “mīlestība”, un par kuru objektu vienādā mērā kļūstam mēs paši un mūsu izredzētais. Šīs jūtas atdzīvina radīto tēlu, iemieso viņu un projicē uz mīlestības objektu, kurš reizēm tam nemaz neatbilst.

‎‎‎Ļoti būtisku lomu gan mīlestības gaidās, gan arī tās vētrainā pārdzīvošanā spēlē mūsu tieksme izjust savu nozīmīgumu. To nozīmīgumu, kuru atbalsta un par kuru jūsmo otrs cilvēks, līdz ar ko mēs jūtamies kā no jauna radīti un atklājam sevī savas būtības neparastumu.

Interesanti, ka iemesls, kas piesaista pagaidām vēl nepazīstamus cilvēkus, ir tiekšanās pēc kaut kā jauna, nebijuša un vienlaikus arī kopīga, kas apvieno šos cilvēkus un padara šo iepazīšanos pārāku pār citām. Tā atklāj viņiem kopīgo viņu uzskatos, līdzīgu vai tuvu dzīves pieredzi, līdzīgas pozīcijas, kas, savukārt, nostiprina un paaugstina sava nozīmīguma apziņu un īpašas tuvības sajūtu.

Rezultātā šie divi cilvēki pieņem lēmumu dibināt ģimeni un apprecēties. Turpināt un turpmāk īstenot viņiem svarīgas vērtības, kas izpaužas kā garīga un intelektuāla kopība.

Tas ir pelnījis, lai:
Lai pār pasauli valda mīlestība


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!