Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Laulības dzīves sākums

3
Tajā brīdī, kad mēs beidzot izšķiramies saistīt savu dzīvi ar mīļoto cilvēku, mūs pārņem pārliecība, ka tas ir uz visu mūžu. Kāzu diena un laulību ceremonija tiek uzskatīta par visgaišāko un jaukāko notikumu dzīvē. Šī diena ir pārpildīta ar mīlestību un uztraukumiem, ar cerībām par nākotni, laimes piepildītu turpmāko kopdzīvi.

Taču svētku dienas mēdz paiet visai ātri un nemanāmi, un tad iestājas parastā ikdiena. Pats pārsteidzošākais un dīvainākais ir tas, ka pirmās kopdzīves dienas pēc laulībām, par ko tik ilgi sapņojušas abas iemīlējušās puses, izrādās nebūt nav tik vieglas un patīkamas kā sākotnēji gaidīts. Laulātie sāk saprast, ka kopdzīve īsti neatbilst viņu iepriekš iedomātajai idillei.

Ģimenes psiholoģijas statistika, ko apstiprina ļoti daudzi veiktie pētījumi, kā arī pieredze, ko guvuši paši šo posmu pārdzīvojušie jaunlaulātie, liecina, ka pirmie laulības kopdzīves mēneši nereti ātri vien izraisa dziļu vilšanos par savu izraudzīto dzīves līdzgaitnieku, kā arī vilšanos par attiecībām, kas starp abiem veidojas.

Pēc vairuma laulāto domām kopdzīvē visgrūtākie ir pirmie trīs gadi. Šajā laikā laulātie viens otram pieslīpējas. Viņiem atklājas agrāk neievērotās un nepamanītās partnera rakstura īpašības. Laulātie sāk apzināties, ka arī viņu pašu personīgais raksturs dažkārt traucē uzticības pilnu un siltu attiecību uzturēšanai. Laulātie aprod un pierod viens pie otra, mainot savu personīgo raksturu un pārvarot savu personīgo egoismu. Šajā posmā laulātajiem ir nepieciešama psihologa palīdzība un gados vecāko ģimenes locekļu atbalsts.
Semja
Kurš kuru jeb ģimenes savstarpējā „pierīvēšanās”
Pastāv maldīgs uzskats, ka visu ir iespējams un nepieciešams pārdomāt savlaicīgi un jau iepriekš izanalizēt iespējamās grūtības, ar kurām nāksies saskarties turpmākajā laulības kopdzīvē. Atklāt tos apstākļus, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu par stāšanos laulībā, noteikt apstākļus, kas traucēs un neļaus izveidot laimīgu kopdzīvi. Īstenībā tas ir lieki un veltīgi. Jo bez tām problēmām, kas piepilda pirmos laulības kopdzīves gadus, bez pastāvīgas savstarpējās piekāpšanās vienam otra priekšā, laimīgu un noturīgu laulības dzīvi nemaz nav iespējams izveidot.

Apbruņojieties ar pacietību un veidojiet savu ģimeni!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!