Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. Par personības veidošanos

Cilvēka personība veidojas pakāpeniski. Kopš dzimšanas brīža un neatkarīgi no paša gribas cilvēks tiek iesaistīts sabiedriskajās un personīgajās attiecībās. Šīs pastāvīgās un tiešās savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem arī sāk veidot cilvēka personību. Viņš pakāpeniski no apkārtējiem cilvēkiem un no tiem, kuriem viņš cenšas līdzināties, apgūst uzvedības normas, tikumiskos un morāles nosacījumus un ieradumus.
images (21)

Taču priekšstats par to, ka pašam cilvēkam nav jāiegulda nekādas pūles un centieni savas paša personīgās personības izveidē, ir maldīgs un aplams. Tiklīdz cilvēks sasniedz zināmu vecumu, viņam personības izpratnē sāk veidoties savi personīgie uzskati un pašam sava personīgā attieksme pret apkārtējiem notikumiem un cilvēkiem, ar kuriem viņš atrodas saskarē. Parādās personīgie vērtējumi attiecībā pret citiem cilvēkiem, pret sevi, izveidojas un nobriest noteiktas morāles prasības.

No tā, cik cilvēks ir pārliecināts par savu personīgo uzskatu pareizību attiecībā uz apkārtējo pasauli, par savām attiecībām ar apkārtējo pasauli, iespējams noteikt viņa neatkarību un domu noturību no viedokļiem, kas atšķiras no viņa personīgās pārliecības un personīgajiem uzskatiem. Tas ir pirmais cilvēka personības veidošanās posms, šajā etapā viņš apzināti sāk ieņemt savu personīgo viņam noteikto dzīves pozīciju.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!