Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. Par personības briedumu

Pārsteidzoši, taču vienos un tajos pašos apstākļos, pastāvot vieniem un tiem pašiem nosacījumiem, dažādi cilvēki ir spējīgi paust un izrādīt atšķirīgu savas personības aktivitāti un pozīciju. Kāda ir katra konkrētā cilvēka personība, pirmām kārtām ir atkarīgs no viņa rīcības un no tā, kādu šis cilvēks redz sevi pašu un par kādu personību sevi veido.
Cilvēka spēja izveidot sevi patstāvīgi nosaka viņa likteni un citu cilvēku attieksmi pret viņu. Dažkārt, nonākot visai sarežģītos apstākļimages (25)os, uz dzīvības un nāves robežas, ir cilvēki, kuri, runājot tieši, uzvedas kā cūkas, kamēr citi tajos pašos apstākļos rīkojas kā svētie.

Cilvēkam ir dotas šīs abas iespējas un vienīgi no viņa paša personīgā lēmuma un izvēles un nevis no apstākļiem ir atkarīgs, kā viņš sevi parādīs.

Par galveno cilvēka personības attīstības un brieduma pazīmi uzskatāma personas spēja vienmēr rīkoties saskaņā ar savu iekšējo pārliecību. Jebkādās dzīves situācijās, lai cik sarežģītas tās arī nebūtu, persona paļaujas nevis uz apstākļiem, bet turas tiem pretī, cenšas tos izmainīt, pie kam tādējādi paužot savu gribu un raksturu.

Īstu personību atšķir nevis skaļi apgalvojumi un skaistas frāzes, bet spēja uz sevi uzņemties visu atbildības smagumu par notiekošo un spēja pārvarēt notikumus. Personību nosaka tās rīcība un paveiktie darbi.

Nobriedušas personības pazīme ir tāds personas sociālās un psihiskās attīstības līmenis, kad cilvēks pats ir spējīgs vadīt savu darbību, savu uzvedību un spēj turpināt savu personīgo psiholoģisko izaugsmi.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!