Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. Par pretenziju un tieksmju līmeņiem

Ar cilvēka pretenziju un tieksmju līmeņiem jāsaprot uzdevumu grūtības un sarežģītības pakāpe, kuru cilvēks sev izvirza un kuru viņš noteikti cenšas sasniegt. Uzstādot sev kārtējo līmeni, viņš kā likums, balstās uz iepriekšējo uzdevumu izpildes laikā iegūtajām zināšanām un šajā laikā gūto pieredzi.
Llearn to think

Iesaistoties konkrētu uzdevumu risināšanā pastāvīgi mainīgās dzīves dinamikas ietekmē, viņš kā apbalvojumu gūst veiksmes vai neveiksmes, sasniedz panākumus vai cieš zaudējumus. Tas tiešā veidā ir saistīts ar cilvēka pretenziju un tieksmju līmeni.

Uzstādot sev adekvātus un atbilstošus uzdevumus, kurus cilvēks tik tiešām ir spējīgs sasniegt, kuri atbilst viņa iegūtajām spējām, zināšanām un prasmēm, cilvēks puslīdz regulāri sasniedz panākumus un viņu pastāvīgi pavada veiksme.

Savukārt neadekvāta pašnovērtējuma gadījumā, kad pretenziju un tieksmju līmenis ir paaugstināts, cilvēks vairumā gadījumu ir lemts neveiksmei. Arī neatbilstoši pazemināts pašnovērtējums un pazemināts pretenziju un tieksmju līmenis likumsakarīgi nenodrošina pašcieņu pat gadījumos, kad uzdevumu izdevies veiksmīgi izpildīt vai izvirzīto mērķi – sasniegt.images1236

Pašnovērtējuma atbilstība ietekmē pretenziju un tieksmju līmeni un to iemiesošanu dzīvē. Pareizi izvirzīts uzdevums, mērķi, kas ir atbilstoši reālajām iespējām un spējām, uzkrātajai pieredzei un iegūtajām zināšanām un prasmēm, pamatu pamatos nosaka to, cik veiksmīgi un sekmīgi viss virzīsies tālāk.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!