Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. No pašcieņas uz pretenzijām un tieksmē

Daudzi un dažādi faktori ietekmē to, kā veidojas mūsu pašnovērtējums un pašcieņa. Šie faktori savu darbību sāk jau kopš agras bērnības un to ietekme uz cilvēku turpinās visas dzīves garumā.
images32107
Sākumā tā ir vecāku un citu tuvu radinieku attieksme, pēc tam seko pedagogi un skolas draugi, pagalma un sētas rotaļu biedri, interešu pulciņu dalībnieki utt. Turpmākajā cilvēka dzīvē viņa redzesloks aizvien paplašinās un līdz ar to vienlaikus paplašinās faktoru apjoms, kas ietekmē atbilstošu ietekmi uz pašnovērtējumu.

Tādā veidā cilvēks mācās apvienot un vispārināt dažādu cilvēku viedokļus, sākumā tas notiek ar tuvākās apkaimes cilvēkiem, pakāpeniski aptverot aizvien plašāku loku, tādējādi veidojot savu pašnovērtējumu. Šajā procesā viņš vispirms cenšas sniegt novērtējumu citiem un tikai pēc tam to piemēro arī sev. Vairumā gadījumu tas notiek pusaudža gados, apmēram četrpadsmit gadu vecumā.
2014-04-11_200443
Apguvis sevis novērošanas un pašanalīzes prasmi, pusaudzis sāk analizēt savus sasniegumus un rīcību, izdarīt noteiktus secinājumus un izvērtēt sevi. Viņš sāk izdarīt pats savus secinājumus: ja bīstamā situācijā neesi izbijies un atkāpies, tātad – neesi bailulis un gļēvulis; izpildīji grūtu uzdevumu vai paveici smagu darbu – tātad tu esi uz to spējīgs.

Sevis paša izveidoto pašnovērtējumu cilvēks var uzskatīt par adekvātu, ja tas ir objektīvs. Taču nereti cilvēkam veidojas neatbilstošs pašnovērtējums, kas ir vai nu pārlieku paaugstināts, vai arī pārlieku pazemināts.

Atkarībā no izveidotā pašnovērtējuma katram cilvēkam parādās un sāk izpausties viņa pretenziju un tieksmju līmenis. Šis līmenis savukārt nosaka mērķu un uzdevumu grūtības pakāpi, uz kuriem cilvēks tiecas un kurus uzskata par saistošiem un pilnībā sasniedzamiem.

Par sevis un citu pieņemšanu jeb kā rast kompromisus


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!