Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. Par glaimiem un uzslavām

Brīnumaina ir cilvēka reakcija, kad apkārtējie cenšas celt viņa pašvērtējumu, izsaindex123kot komplimentus, uzslavas vai glaimus. Vairākums sāk justies ne pārāk komfortabli, viņus mulsina nepārtrauktās sajūsmas straumes. Pati par sevi situācija, kad viens cilvēks slavē un par pārējiem pārāku padara otru, nav ordināra un nostāda cilvēkus atšķirīgās pozīcijās. Viens no cilvēkiem lieliski apzinās savu patieso mērķi un jūtas, lieliski saprot, kas slēpjas aiz viņa vārdiem – pelnīta uzslava, parasts kompliments vai viltīgi glaimi.

Krietni sliktākā stāvoklī atrodas cilvēks, pār kuru nolijusi minētā straume. Viņam ir grūti izprast un uzķert, kas aiz visa tā īsti slēpjas, kādi ir viņa sarunu biedra patiesie mērķi? Kas tas ir – uzslava, glaimi vai vēl kāds slēpts āķis? Dabīgi, tas visbiežāk izraisa negatīvas emocijas, piesardzību un atturību, sevišķi, ja vārdi nākuši no nespeciālista vai no nekompetenta cilvēka puses.
Glaimi nozīmē pārspīlētas uzslavas, tie vienmēr tiek izteikti ar noteiktu mērķi – piesaistīimages12305t kādu cilvēku savai nometnei vai iekarot kāda labvēlību. Paši par sevi glaimi ir viltīgi, gan pret to, pret kuru tie ir virzīti, gan pret to, kurš tos uzņem, tie rada neīstuma, pašapmierinātības sajūtas. Vēl glaimi rada nepieņemšanas un izsmiekla jūtas no apkārtējo puses, kuri no malas redz, kas kurš īsti ir.

Komplimenti atšķirībā no glaimiem nav domāti kādu savtīgu mērķu sasniegšanai un sava izdevīguma panākšanai. Tie izraisa patiesas sajūsmas jūtas vai arī pieder pie ierastas pieklājības produktiem. Īstajā vietā un laikā izteikts kompliments uzlabo garastāvokli un pašsajūtu tam, kuram tas adresēts, un liek pievērst uzmanību cilvēkam, kurš to izteicis.
Pelnīta uzslava parasti tiek izteikta reti, bez liekas patētikas un apjūsmošanas, un uzskatāma par patiesu otra cilvēka jūtu izpausmi. Tā paaugstina cilvēciskā pievilkšanās images32104spēka līmeni un mudina cilvēku ķerties klāt vēl grūtākiem uzdevumiem. Ja uzslavu izsaka cilvēks, kura viedoklis mums ir nozīmīgs, tas izraisa apmierinājumu un sajūsmu.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!