Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats. Par uzticēšanos

Kā sasniegt siltas un harmoniskas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem? Kā īsti izveidot labvēlīgas un uzticības pilnas savstarpējās attiecības? Otrajā jautājumā slēpjas atbilde uz šiem jautājumiem. Uzticības piesātinātas attiecības rodas vienīgi pamatojoties uz uzticību. Ja jūs kādam neuzticaties, tad diezin vai attiecības ar šo personu balstīsies uz uzticēšanos un nebūs uzskatāmas par uzticības pilnām. Un otrādi – uzticības pilnas attiecības neveidosies arī gadījumā, ja kāds neuzticēsies jums.
images (3)
Uzticēšanās – savstarpējo attiecību pamatu pamats. Šīs jūtas mēs cenšamies iepazīt kopš bērnu dienām – iesākumā attiecībās ar mammu, tēvu, brāļiem un māsām. Vēlāk – saskarsmē ar citiem cilvēkiem mēs brīnumainā kārtā apzināmies, ka nepastāv uzticēšanās bez jebkādām robežām un nosacījumiem. Diemžēl šai iezīmei pastāv savas robežas, kuras nepieciešams iemācīties un apgūt.

Cenšoties izprast, kā un kāpēc rodas uzticēšanās sajūta, uzticība, mēs sākam atcerēties tās emocijas, kas mūs vienoja, radīja savstarpējo cilvēcisko attiecību siltumu bērnības gados. Izmantojot savu dzīves pieredzi, analizējot savas un savu līdzcilvēku emocijas, mēs cenšamies tās apzināties un izprast, kā arī noteikt un definēt savu attieksmi pret tām. Pēc cilvēka ārējā izskata un uzvedības mēs nosakām, vai viņš ir dusmīgs, priecīgs vai skumjš. Un tikai pēc tam atbilstoši šī cilvēka emocionālajai uzvedībai nosakām savu attieksmi pret viņu.

Un tagad padomājiet, līdz kādai pakāpei un cik svarīgi un nepieciešami ir atklāti izrādīt savas emocijas. Atklāti un skaidri parādīt apkārtējiem, kas jums ir pieņemams, un kas savukārt jūs neapmierina. Centieties pēc iespējas atklātāk emocionāli parādīt apkārtējiem savu attieksmi pret tādu vai citādāku rīcību, kura jūs izsit no emocionālā dvēseles līdzsvara, izraisa jūsos dusmas vai ļaunumu. Savus vārdus apstipriniet ar atbilstošu toni un balss tembru. Vēlams, lai apkārtējiem pēc iespējas vieglāk būtu atpazīt jūsu emocijas.
Learn to love
Emocionālā atturība un noslēgtība var izraisīt to, ka apkārtējie sāks turēt jūs aizdomās par nepatiesumu un noslēgtību, kas savukārt kalpo par nopietnu šķērsli, lai izveidotos patiesi harmoniskas un uzticības pilnas turpmākās savstarpējās attiecības. Izrādiet savas emocijas atklāti, tad apkārtējie jūs labāk izpratīs un centīsies izveidot un panākt ar jums savstarpējo sapratni un uzticības pilnas savstarpējās attiecības.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!