Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Izveido sevi pats – mācāmies dzīvot

Ikviena cilvēka dzīvi veido trīs galvenās sastāvdaļas – piedzimšana, apmācības, aiziešana no dzīves. Jā! Mēs visu dzīvi mācāmies! Mācāmies saprast un izprast apkārtējos un runāt tā, lai citi mūs saprastu. Mācāmies draudzēties, mīlēt un būt mīlēti! Mācāmies staigāt, jo kustības – tā ir dzīve.
Learn to walk

Mācāmies veidot, radīt, strādāt – tā ir savstarpējā mijiedarbība ar apkārtējo pasauli! Mācāmies kontaktēties un uzturēt kontaktus kolektīvā un veidojam ģimeni. Mācāmies audzināt un apmācīt bērnus, bet pēc tam arī mazbērnus. Mācāmies un gatavojamies aiziešanai uz citu pasauli.

Apmācību procesā dzīve pārbauda mūsu gribasspēku un tikumību, raksturu un mūsu pārliecības spēku. Un šeit pirmajā vietā izvirzās personības īpatnības – spēja un vajadzība pilnveidot un izmainīt savu raksturu, attīstīt sevī intelektuālās un personības iezīmes. Veidot sevi par īstu cilvēku!Llearn to think

Īsts cilvēks mācās pats atbildēt par savu rīcību un darbībām. Viņš tajās nav tiesīgs vainot kādu citu, izņemot sevi pašu. Visu pats! Pats izdarīji – pats arī saņem apbalvojumu vai nopēlumu!
Visu pats!
Learn to love
Nikolajs Zabolockis par šo tēmu uzrakstījis lieliskas dzejas rindas ar nosaukumu „Neļauj dvēselei slinkot”.

Dzejoļa galvenā doma ir neiesūnot, neļaut savai dvēselei slinkot un nekult tukšu ūdeni. Gluži otrādi – dvēselei ir nemitīgi – gan dienu, gan nakti – jādarbojas! Tai pārnestā nozīmē ir jāiet no vienas mājas uz nākamo, jāiet no viena etapa uz nākamo, pārvarot tuksnešus, kupenas un citas grūtības. Tā nedrīkst dusēt mierā rīta zvaigznes gaismā, tā vienmēr ir jātur kā aizjūgs gatavībā. Citādi, pieļaujot atlaides un atbrīvojot to no darba, tā no valkātāja bez žēlastības novilks pēdējo kreklu.
Learn to communicate
Mācāmies kontaktēties
Dzejoļa turpinājumā runāts par nemitīgiem pūliņiem un darbošanos – lai nodibinātu un izveidotu cilvēcīgus savstarpējos kontaktus, ir nemitīgi, burtiski no rīta ausmas līdz nakts tumsiņai, jāmācās to apgūšana un pielietošana. Jo dvēsele ir vienlaikus gan verdzene, gan karaliene, vienlaikus kā meita un kā padotā. Taču tai ir nemitīgi – gan dienu, gan nakti – jādarbojas.
Veiksmi jums!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!