Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Psiholoģijas grimases. Kad neveiksme dod labumu (otrā daļa)

Pilnīgi pareizi – pārliecības trūkumu, dvēseles sāpes, neticību saviem paša spēkiem.

Pilnīgi pareizi – pārliecības trūkumu, dvēseles sāpes, neticību saviem paša spēkiem.

Atcerēsimies, ko vairumam cilvēku izraisa neveiksme! Pilnīgi pareizi – pārliecības trūkumu, dvēseles sāpes, neticību saviem paša spēkiem. Tāpēc vēlreiz aplūkosim un izanalizēsim atšķirības starp neveiksminieku un veiksminieku. Neveiksminieks ikvienu problēmu, ikvienu šķērsli uztver kā nolemtību, kā liegumu turpināt aizsākto lietu. Bet ko šādā situācijā dara tā sauktais veiksminieks? Viņš analizē situāciju, šķetina problēmu, meklē, kā to pārvarēt vai apiet.

Lūk, kur sakņojas būtība, kas atšķir veiksmīgu cilvēku no pārējiem! Pat ciešot iespaidīgus un graujošus zaudējumus, veiksminieks, izanalizējis iemeslus, atrod risinājumu un ķeras pie jaunā darbības plāna izpildes un to īsteno. Viņš šķēršļus neuztver kā neveiksmes, bet kā jaunus izaicinājumus, kā iespēju apliecināt un īstenot savu cīnītāja raksturu, izpaust sevi kā personību!

Pats interesantākais ir tas, ka ikviens cilvēks atrod savus personīgos secinājumus un izeju no krīzes situācijas. Vairumā gadījumu citu sniegtie padomi, rekomendācijas, ieteikumi un instrukcijas nepalīdz. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mūsu pašu vietā neviens cits neko nespēj izdarīt. Tādējādi jums neviens nespēs palīdzēt. Jums viss jāpaveic pašiem, patstāvīgi. Ieklausieties šajā vārdā: „patstāvīgi”! Jums jāstāv pašam uz savām kājām! Nekāds atbalsts no malas jums nepalīdzēs! Paši! Visu dariet paši!!! Psihologs nav atbalsta kruķis, tā nav nekāda brīnumnūjiņa, viņš ir tas cilvēks, ja vēlaties, izmantojiet apzīmējumu „audzinātājs”, kurš atvērs jums durvis un parādīs, kādi un kur īsti atrodas jūsu personības resursi.

Iedomājieties, ka jūs atrodaties džungļos vai necaurejamā mežonīgā mežā. Jums apkārt mudž neskaitāmi daudz plēsēju, kuriem jūs esat barība, viņu iztikšanas līdzeklis. Jūs varat iet pa paša veidojamo vai pa kāda cita jau izveidoto taku. Taču jebkurā gadījumā jums jābūt kā uzvilktai stīgai – jābūt maksimāli uzmanīgiem, maksimāli jānodrošinās, lai nenonāktu plēsēju nagos un nekļūtu par viņu maltīti. Cita cilvēka jau iemītā taka nekādu drošību negarantē. Vienīgi izmantojot savas spriešanas, novērošanas un analizēšanas spējas, jūs varat izdarīt pareizos secinājumus, izmantojot savu izpratni un principus, iespējams noiet savu ceļu un sasniegt izvirzīto mērķi.

Būtībā ikviens cilvēks pasauli un savu apkārtni redz un uztver pa savam. Dažkārt kaut kas, kas vienam liekas pašsaprotams, citam šķiet neizprotams un pat neredzams. Tā nu reiz ir iekārtota pasaule. Mēs visi jau kopš dzimšanas atšķirīgi uztveram apkārtējo pasauli. Tā ir sadzīves psiholoģija.

Pat veiksmīgie cilvēki ir dažādi. Vieni panākumus sasnieguši ar smagu darbu un pūlēm, citiem šis process bijis kā spēle, azarts, adrenalīns. Ar to arī cilvēks atšķiras no dzīvniekiem, ka viņš spēj analizēt, iedomāties nākotnes ainas un, pateicoties analīzei, izvēlēties piemērotāko un efektīvāko ceļu savu mērķu sasniegšanai.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!