Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Grimases psiholoģijā – dīvaini centieni un tieksmes

Paradoksālā intence.
Tas ir psihoterapijas termins, kuru var tulkot kā savādus un negaidītus centienus un tieksmes.

Cilvēkam pēc savas dabas vērojama tieksme uz neparastu un savādu rīcību. Viņa uzvedība un rīcība dažkārt nav pakļauta nekādai loģikai. Bērns tīrā apģērbā ar smaidu sejā pēkšņi ielec dubļu peļķē, lēkā pa to, izjūtot neaprakstāmu apmierinātību, redzot procesu, kā tīrais apģērbs un apavi kļūst netīri. Viņu nespēj apturēt gaidāmās soda sankcijas par blēņām. Paradokss.
Parodox
Pieaudzis un saprātīgs vīrietis iesaistās azartspēlēs, zinot, ka laimesta iespēja ir visai minimāla un niecīga. Savādi. Pusaudzis metas kautiņā pret vairākiem vecāko klašu audzēkņiem, zinot un saprotot, ka viņš pretiniekus nespēs pieveikt. Negaidīti.

Vārds ‘paradokss’ tulkojumā no sengrieķu valodas nozīmē negaidīts vai savāds, proti, situācija, secinājums, rīcība vai darbība, kas var notikt realitātē, taču nepakļaujas loģiskam izskaidrojumam.
Vārds ‘intence’ tulkojumā no latīņu valodas nozīmē centienus un tieksmi, t.i. virzību, darbības, domas vai apziņu uz kaut ko, pie nosacījuma, ka šī vēlme ir patiess nodoms.

Paradoksālās intences tehnikas autors ir austriešu psihoterapeits V.Frankls. Tehnikas būtība saistīta ar tādu apstākļu radīšanu, kuros cilvēkam ar attiecīgām fobijām gribētos izdarīt ko tādu, no kā viņš tā baidās. Bet cilvēkam, kurš cieš no uzmācīgas dabas neirozēm un stāvokļiem,- lai viņš īstenotu to, par ko izvairās pat domāt.
strangely
Izprast paradoksālās intences būtību iespējams no doktora V.Frankla prakses piemēriem. Sieviete vairāku gadu garumā bija paralizēta bailēs no baktērijām, viņa baidījās iziet uz ielas, pastāvīgi mazgāja rokas, baidījās jel kam pieskarties. Sieviete terorizēja vīru, bērnus, tādā veidā radot sev un tuviniekiem neciešamus apstākļus.

Dakteris pacientei ieteica atkārtot viņa darbības, viņš sāka ar rokām skrāpēt grīdu, runādams, ka nekādi nespēj savākt pietiekami daudz baktēriju un citu netīrumu. Analītiķa mudinātā sieviete sekoja viņa piemēram un arī sāka vākt netīrumus, pārvarot bailes, viņa sāka kā iespējams vairāk saskarties ar netīriem priekšmetiem un lietām. Pagāja vairākas dienas, uzmācīgā un nomācošā slimība pagāja un sieviete, atbrīvojusies no slimības, sāka dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Lai sasniegtu lielāku efektivitāti, paradoksālās intences metodi var formulēt arī no humora viedokļa. Šeit vietā piemērs par studentu, kurš eksāmena gaidās drebēja un ļoti baidījās, ka viņa bailes ievēros apkārtējie. Viņu izmisumā dzina arī pašu baiļu gaidīšana. Kad bija noformulēts uzdevums, lai students pats mērķtiecīgi sāktu baidīties, turklāt tik stipri, ka apkārtējie, to redzēdami, būtu spiesti atzīt viņu par drebēšanas čempionu, situācija mainījās.
unexpectedly
Šajā metodē galvenais uzdevums ir novest pacientu tādā stāvoklī, lai viņš pārstātu izvairīties un baidīties no savām neirotiskajām fobijām, pastiprināt tās vai arī pārveidot tās humora formā. Humors, smiekli, pārliecība un izlēmība par savām darbībām pārvar bailes un fobijas, un ļauj cilvēkam darīt to, ko un kā viņš vēlas.

Ja noņem vienu vai vairākas uzmācīgo fobiju sastāvdaļas, pazūd visa cikla vienotais veselums un cilvēks par to zaudē interesi, kļūst brīvs no fobijām.
Foby
Ja bērnam ierosinās paskraidīt pa dubļu peļķēm, pirms tam brīdinot, ka tam neizbēgami sekos sods, nodoms izdarīt ko aizliegtu un neatļautu pazūd, taču paliek nepatīkamais sodīšanas rezultāts. Un visticamāk bērns neizmantos iespēju un nelēkās pa dubļu peļķi.


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!