Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Aunu bars

Individual PsychologyZīmīgi, ka aunu bara sindroma parādīšanās sakrīt ar laiku, kad tika īstenots kāds interesants personības individuālās psiholoģijas izpētes eksperiments.
Kāpēc cilvēki tik bieži uzvedas kā neorganizēts aunu bars? Kāpēc cilvēkiem raksturīgi pakļauties vairākuma spiedienam? Kādu iemeslu dēļ cilvēki tik bieži pakļaujas vairākuma domām, pat gadījumos, kad tas ir klajā pretrunā ar viņu personīgo pārliecību.
Vai tiešām vairākumam vienmēr ir taisnība un mūsu personīgajām jūtām nav iespējams uzticēties.
Izrādās, ne viss ir tik vienkārši. Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados psihologs Solomons Ešs nolēma izpētīt pūļa ietekmi uz personību. Šinī nolūkā viņš veica virkni zinātniska rakstura eksperimentu.
Izpētē iesaistīto personu grupai parādīja divas kartītes. Uz vienas bija attēlota viena vertikāla etalona līnija, bet uz otras – trīs dažāda garuma līnijas, taču tikai viena no tām bija vienāda ar etalona līniju. Salīdzināšanas nolūkos līnijas bija sanumurētas.
Un tagad iedomājieties sevi un vēl septiņus astoņus cilvēkus grupā, kura ir izveidota, lai izpētītu redzes uztveres problēmas. Jums lūdz pēc kārtas atbildēt uz jautājumu, kura no trim labās puses kartītes līnijām garuma ziņā ir atbilstoša kreisās puses (etalona) kartītes līnijai. Jūs grupā esat pēdējais un jums jāatbild pēc tam, kad to izdarījuši visi pārējie grupas locekļi. Atsevišķi (vairākums) grupas locekļu ir izvēlējušies līniju, kura jūsuprāt neatbilst jūsu priekšstatiem par pareizo atbildi. Jūs pārņem apjukums, kā tad tā – vairākums grupas locekļu tomēr atbildēja vienādi! Kā jūs rīkosieties? Vai aizstāvēsiet savu redzējumu, vai arī pakļausieties un piekritīsiet vairākumam?
Solomon Asch experiment frame of film
Izpētes persona – pati pēdējā zem „sabiedrības viedokļa” spiediena
Šeit nepieciešams papildus precizējums. Proti, grupā jūs esat vienīgais, kurš piedalās izpētē, pārējie grupas locekļi iepriekš vienojušies par saviem viedokļiem un atbilžu variantiem. Viņi apzināti norāda uz nepareizām atbildēm. Tiek pētīta jūsu uzvedība, jūsu reakcija uz vairākuma viedokli.
Rezultātā noskaidrojās, ka viena trešā daļa izpētē iesaistīto personu pieslējās vairākuma viedoklim, un proti, apmēram 33 procenti bija gatavi kā auni pakļauties pūļa ietekmei u iet tā pavadā.
Zīmīgi, ka izpētes laikā, kad personām bez mutiskās atbildes savu atbildes variantu atļāva pierakstīt arī uz papīra, „aunu” procenta īpatsvars uz papīra rakstītajās atbildēs samazinājās.
Lūk, arī atšķirība starp vispārējo atklāto un vispārējo aizklāto balsošanu!


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!